portal_deleted
Akaun Bitrix24 anda telah berjaya dihapuskan
Anda sentiasa boleh bermula semula
dan cipta akaun Bitrix24 baru
Akaun Bitrix24 dihapuskan di bawah Syarat Perkhidmatan