Berbilang cawangan di Bitrix24

Uruskan pejabat tempatan, cawangan,
anak syarikat atau francais dari satu akaun

Bitrix24

Mengaut lebih banyak keuntungan

Memindahkan pekerja antara cawangan

Dwianalitik bersatu untuk seluruh rangkaian cawangan

Akses satu klik kepada mana-mana cawangan daripada akaun utama

Kebenaran akses yang fleksibel

Mudah untuk memantau aktiviti seluruh cawangan

Cawangan tanpa had

Anda boleh menambah sebanyak cawangan yang anda memerlukan - setiap cawangan akan mempunyai pelan langganannya sendiri dan had pengguna. Para pekerja boleh dijemput daripada cawangan lain atau ditambah sebagai pengguna baharu.

Bitrix24

Sebuah rangkaian cawangan bebas

Setiap cawangan beroperasi sebagai jabatan berasingan dan tidak mempunyai akses kepada hal yang dilakukan oleh cawangan lain. Pentadbir akaun utama mempunyai kawalan penuh atas rangkaian cawangan dan boleh menguruskan kebenaran akses untuk pengguna individu.

Bitrix24

Dwianalitik bersatu

Tanpa mengira betapa jauh cawangan anda terletak dari satu sama lain, semua data terkumpul dan ditambah oleh pekerja dalam cawangan ini disatukan dalam akaun BI tunggal: angka-angka jualan, laporan trafik, KPI dan lebih lagi.

Bitrix24

Memantau aktiviti merentasi seluruh rangkaian

Daripada akaun utama anda, anda boleh menukar secara mudah daripada satu cawangan ke cawangan lain. Pengira yang terletak di sebelah setiap cawangan dalam menu akan menandakan aktiviti dan kemas kini yang terbaru.

Bitrix24