Product
Partners

L.E.T JSC

Partner directory
Partner directory

L.E.T JSC

Live chat available on partner website
GOLD
Hà Nội, Vietnam Hanoi & Ho Chi Minh City, Vietnam 
Với nhiều năm kinh nghiệm tùy chỉnh Bitrix24, L.E.T đã xây dựng những sản phẩm, dịch vụ riêng biệt, đặc sắc:

Về giải pháp:
- Giải pháp Bitrix24 Real Estate: Là giải pháp dành riêng cho sàn BĐS, giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ BĐS như: Lock căn, đặt cọc, thanh toán, giải ngân, tính hoa hồng, tính lương, module nhân sự, quản lý thu chi...
- Giải pháp Bitrix24 Tour: Là giải pháp dành riêng cho lĩnh vực Tour với các nghiệp vụ về điều hành Tour, tính giá tour, xây dựng các website vệ tinh dựa trên dữ liệu điều hành...

Về modules:
- HR
- Headhunt
- Thu chi
- Chia hoa hồng
- KPI
- CMS (quản lý nội dung website từ Bitrix24)

Về dịch vụ của L.E.T:
- Tư vấn, triển khai Bitrix24.
- Xây dựng modules mới theo yêu cầu.
- Xây dựng quy trình nghiệp vụ (workflow) và các action trong quy trình nghiệp vụ mà Bitrix24 không có sẵn.
- Tích hợp Bitrix24 với các phần mềm khác như ERP, Ecommerce, Website...
- Tư vấn và triển khai tổng đài, tích hợp tổng đài với Bitrix24.
Show contacts

Vietnam, Hà Nội
Phone: +842499999988
E-mail: sales@let.vn

Vietnam, Hanoi & Ho Chi Minh City
Phone: +842499999988
E-mail: thanhlv@let.vn
Website: let.vn

Send request
CRM and Business Automation

CRM and Business Automation

Web Development

Web Development

Telephony and VOIP integration

Telephony and VOIP integration

On-premise version deployment

On-premise version deployment

Large Enterprise implementation

Large Enterprise implementation

HR and Project management

HR and Project management

Cloud to On-premise migration

Cloud to On-premise migration

On-Premise localization (translation)

On-Premise localization (translation)

Заполните форму запроса и Ваши данные будут отправлены выбранному партнеру. Менеджер партнера свяжется с Вами в ближайшее время, проконсультирует Вас и поможет с приобретением коммерческого тарифа Битрикс24.
Желаемый тарифный план
Send request