เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Deals and products
Deals and products
ฟรี
Workflow analytics
Workflow analytics
ฟรี
IQ.Leave
IQ.Leave
ฟรี
การซื้อในแอป
ABC Analysis
ABC Analysis
ฟรี
Deal analytics
Deal analytics
ฟรี
Customer churn and retention
Customer churn and retention
ฟรี
Key performance indicators
Key performance indicators
ฟรี
Lead generation
Lead generation
ฟรี
LeadMaster
LeadMaster
ฟรี
KrispCall
KrispCall
ฟรี
การซื้อในแอป
PayU India
PayU India
ฟรี
Onboarding&offboarding
Onboarding&offboarding
ฟรี