เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Companies House Integration
Companies House Integration
ฟรี
3CX
3CX
ฟรี
การซื้อในแอป
CRM PDF
CRM PDF
ฟรี
การซื้อในแอป
KOMPaaS
KOMPaaS
ฟรี
การซื้อในแอป
Zadarma Free PBX
Zadarma Free PBX
ฟรี
การซื้อในแอป
Integration of the electronic signature
Integration of the electronic signature
ฟรี
การซื้อในแอป
PureTaskReport
PureTaskReport
ฟรี
Asterisk-connector Itgrix
Asterisk-connector Itgrix
ฟรี
CRMbot
CRMbot
ฟรี
Giphy Chat Bot
Giphy Chat Bot
ฟรี
BashBot
BashBot
ฟรี
Knowledge Base | HiHub
Knowledge Base | HiHub
ฟรี