ข้อเสนอพิเศษสำหรับบริษัทที่มีความต้องการสูง และเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน

ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และจำนวนไฟล์ ลูกค้า และดีลใน CRM ของคุณก็เช่นกัน


ข้อจำกัดในแผน Bitrix24 ปัจจุบันของคุณ เริ่มที่จะจำกัดการเติบโตของคุณแล้ว


หนทางแก้ไขอย่างนั้นหรือ?

อัปเกรดเป็นหนึ่งในแผนขยายเพิ่มใหม่ของเรา!

Professional х2ที่เก็บข้อมูลออนไลน์: 2 TB

  • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ CRM: สูงสุดถึง 200,000 องค์ประกอบ
  • รายงานข้อมูลข่าวกรองการขาย: สูงสุดถึง 200,000 องค์ประกอบ
  • อีเมลทางการตลาด: 2,000,000 อีเมลต่อเดือน

Professional х3ที่เก็บข้อมูลออนไลน์: 3 TB

  • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ CRM: สูงสุดถึง 300,000 องค์ประกอบ
  • รายงานข้อมูลข่าวกรองการขาย: สูงสุดถึง 300,000 องค์ประกอบ
  • อีเมลทางการตลาด: 3,000,000 อีเมลต่อเดือน

อัปเกรดตอนนี้ แล้วคงการเติบโตของธุรกิจคุณต่อไปด้วย Bitrix24!