ราคาคงที่

ไม่มีราคาต่อผู้ใช้งาน

แต่ละแผนของเรามีราคาคงที่และขีดจำกัดผู้ใช้งาน คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้งานไปเรื่อยๆ ได้ ภายในขีดจำกัดของแผน และยังคงชำระเงินรายเดือน/รายปียอดเดิม

คุ้มค่ากว่า 30x เทียบกับการใช้ชุดเครื่องมือทำงานแยกกันเป็นตัว ๆ

Bitrix24 มาพร้อมกับแพ็กเกจเต็มรูปแบบของเครื่องมือ ที่ไม่ว่าธุรกิจใด ๆ ก็ต้องการในการทำงานระยะไกล - ทั้งหมดในราคาคงที่

  • แชทและการประชุมผ่านวิดีโอ
  • งานและโครงการ
  • Bitrix24 Drive
  • CRM

=

ยอดรวม:

$124

ต่อเดือน
สำหรับทีมผู้ใช้งาน 50 คน

bitrix24

Slack - ระบบส่งข้อความ

$8/เดือนต่อผู้ใช้งาน

bitrix24

Asana - การจัดการงาน

$30.49/เดือนต่อผู้ใช้งาน

bitrix24

Dropbox - ที่เก็บข้อมูลไฟล์

$9.99/เดือนต่อผู้ใช้งาน

bitrix24

Pipedrive - ระบบ CRM

$24.90/เดือนต่อผู้ใช้งาน

=

ยอดรวม:

$3,669

ต่อเดือน
สำหรับทีมผู้ใช้งาน 50 คน