เร็วๆ นี้

หลายสาขาใน Bitrix24

จัดการสำนักงานท้องถิ่น สาขา
บริษัทในเครือ หรือแฟรนไชส์ของคุณ จากบัญชีเดียว

Bitrix24

สร้างกำไรเพิ่มขึ้น

ถ่ายโอนพนักงานระหว่างสาขา

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ BI ที่เป็นหนึ่งเดียว สำหรับทั้งเครือข่ายสาขา

การเข้าถึงในคลิกเดียวไปยังสาขาใดก็ได้ จากบัญชีหลัก

สิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น

เฝ้าสังเกตกิจกรรมระหว่างสาขาต่างๆ ได้ง่าย

สาขาที่ไม่จำกัด

คุณสามารถเพิ่มสาขาได้มากเท่าที่ต้องการ ทุกสาขาจะมีแผนการสมัครสมาชิก ขีดจำกัดผู้ใช้งาน และโดเมนท้องถิ่นของตัวเอง หากจำเป็น (เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานในประเทศต่างๆ) พนักงานสามารถถูกรับเชิญจากสาขาอื่นๆ หรือถูกเพิ่มเป็นผู้ใช้งานใหม่ก็ได้

Bitrix24

เครือข่ายของสาขาอิสระ

ทุกสาขาดำเนินการเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก และไม่มีการเข้าถึงไปยังสิ่งที่สาขาอื่นๆ ทำ ผู้ดูแลระบบของบัญชีหลักมีการควบคุมเต็มที่กับเครือข่ายสาขา และสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้งานเฉพาะรายได้

Bitrix24

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ BI ที่เป็นหนึ่งเดียว

ไม่ว่าสาขาคุณจะตั้งอยู่ห่างกันไกลแค่ไหน ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและเพิ่มโดยพนักงานในสาขาเหล่านี้ จะได้รับการรวมอยู่ในบัญชี BI เดียว: ตัวเลขยอดขาย รายงานข้อมูลเข้าออก KPI และอื่นๆ

Bitrix24

เฝ้าสังเกตกิจกรรมทั่วทั้งเครือข่าย

จากบัญชีหลักของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างหนึ่งสาขาไปยังสาขาอื่นได้ง่ายๆ เคาน์เตอร์ที่อยู่ถัดจากทุกสาขาในเมนู จะบ่งชี้ถึงกิจกรรมล่าสุดและอัปเดตต่างๆ

Bitrix24