คุ้มค่ากว่า 30x เทียบกับการใช้ชุดเครื่องมือทำงานแยกกันเป็นตัว ๆ

Bitrix24 มาพร้อมกับแพ็กเกจเต็มรูปแบบของเครื่องมือ ที่ไม่ว่าธุรกิจใด ๆ ก็ต้องการในการทำงานระยะไกล - ทั้งหมดในราคาคงที่

   Bitrix24
  • แชทและการประชุมผ่านวิดีโอ
  • งานและโครงการ
  • Bitrix24.Drive
  • CRM
=
ยอดรวม:
$99
ต่อเดือน
สำหรับทีมผู้ใช้งาน 50 คน
Slack
$8/เดือนต่อผู้ใช้งาน
+
Asana
$30.49/เดือนต่อผู้ใช้งาน
+
Dropbox
$9.99/เดือนต่อผู้ใช้งาน
+
Pipedrive
$24.90/เดือนต่อผู้ใช้งาน
=
Total:
$3,669
ต่อเดือน
สำหรับทีมผู้ใช้งาน 50 คน