การกำหนดราคาคลาวด์

ค่าธรรมเนียมรายเดือน
ฟรี
Free
ชุดเครื่องมือทางธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น
$0
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
พิเศษ
Start+
เว็บไซต์และ CRM เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต
$24/เดือน
$17/เดือน
-29%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
CRM+
Rock-solid CRM
$69/เดือน
$41.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
Project+
Rock-solid project management
$69/เดือน
$41.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
ธุรกิจ
Standard
Advanced business tool suite
$99/เดือน
$59.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
Professional
ชุดเครื่องมือทางธุรกิจอันไร้ขีดจำกัด
$199/เดือน
$119.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
ค่าธรรมเนียมรายเดือน
ฟรี
Free
$0
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
พิเศษ
Start+
$24/เดือน
$17/เดือน
-29%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
CRM+
$69/เดือน
$41.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
Project+
$69/เดือน
$41.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
ธุรกิจ
Standard
$99/เดือน
$59.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
Professional
$199/เดือน
$119.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
ฟรี
Free
พิเศษ
Start+
CRM+
Project+
ธุรกิจ
Standard
Professional
ชุดเครื่องมือทางธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น
เว็บไซต์และ CRM เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต
Rock-solid CRM
Rock-solid project management
Advanced business tool suite
ชุดเครื่องมือทางธุรกิจอันไร้ขีดจำกัด
ผู้ใช้งาน
2
6
24
50
ไม่จำกัด
ค่าธรรมเนียมรายเดือน
$0
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$24/เดือน
$17/เดือน
-29%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$69/เดือน
$41.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$69/เดือน
$41.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$99/เดือน
$59.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$199/เดือน
$119.40/เดือน
-40%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์
5 GB
10 GB
50 GB
50 GB
100 GB
1,024 GB
CRM
งานและโครงการ
การสื่อสาร
Chats and video calls
ร้านค้าออนไลน์
ศูนย์ติดต่อ
การดูแลระบบ
ระบบอัตโนมัติทางการตลาด
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ศูนย์การขาย
การสนับสนุน
ไม่มีเลย
ขั้นพื้นฐาน
ขั้นสูง
มืออาชีพ
คุณลักษณะ
แสดงความแตกต่าง
ฟรี
Free
พิเศษ
Start+
CRM+
Project+
ธุรกิจ
Standard
Professional
CRM
ขั้นพื้นฐาน
ลีดที่ไม่จำกัด
ดีลไม่จำกัด
รายชื่อติดต่อที่ไม่จำกัด
บริษัทที่ไม่จำกัด
ใบเสนอราคา
ใบแจ้งหนี้
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
มุมมองคัมบัง
โหมด CRM ที่เรียบง่ายและคลาสสิก (ลีด/ไม่มีลีด)
ขั้น/สถานะที่กำหนดเอง
เส้นเวลา
แปลงลีดเป็นรายชื่อติดต่อ บริษัท ดีล
แปลงดีลไปเป็นใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
โปรไฟล์ลูกค้า
ถังรีไซเคิล
ผู้สังเกตการณ์ภายในดีล
แชทภายใน CRM
ทีมขายมืออาชีพ 
สิทธิ์การเข้าถึง CRM
ไปป์ไลน์
1
2
10
1
10
ไม่จำกัด
อุโมงค์
ศูนย์การขาย (เบต้า)
ดีลที่เกิดซ้ำ
ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ
ฟิลด์ที่ต้องกรอกตามขั้น
ตัวสร้างเอกสาร
สิทธิ์การเข้าถึงตัวสร้างเอกสาร
ขนาดไฟล์เทมเพลต
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
ฟิลด์ที่ผู้ใช้งานที่เลือกสามารถมองเห็นได้
อีเมลจาก CRM
อีเมลต่อเดือน
1,000
2,000
35,000
1,000
50,000
1,000,000
แปลงใบเสนอราคาเป็นดีลและใบแจ้งหนี้ 
ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมรายการ CRM ที่ซ้ำ (การค้นหารายการซ้ำ)
กู้คืนจากถังรีไซเคิล
ล็อกการเข้าถึง CRM
ประวัติการเปลี่ยนแปลง 
ตัวโทรอัตโนมัติ
การจองทรัพยากรสำหรับการกำหนดเวลาการนัดหมายใน CRM
6
24
24
6
24
Google Maps ใน CRM
100
การผสานรวม Zoom
เอา "ขับเคลื่อนโดย Bitrix24" ในแบบฟอร์มออก
เอา "ขับเคลื่อนโดย Bitrix24" ในแชทสดออก
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์และรายงาน 
แผนการขาย
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ CRM
จำนวนสูงสุดของลีด ดีล รายชื่อติดต่อ หรือบริษัทที่รวมอยู่ในรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ CRM 
2,000
100,000
100,000
100,000
100,000
ระบบอัตโนมัติของการขายและการตลาด 
กฎ/ทริกเกอร์ในลีดและดีล
แก้ไขกฎ/ทริกเกอร์ ในตัวออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจใน CRM
นำเข้า/ส่งออกและการผสานรวมข้อมูล
นำเข้าผ่าน .csv
โยกย้ายจาก CRM อื่น ๆ
นำเข้ารายชื่อติดต่อจาก vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail
ส่งออกรายชื่อติดต่อเป็น CSV, Excel, Outlook
ตัวสแกนบัตร
12
100 เดือน
100 เดือน
12
100 เดือน
ไม่จำกัด
ค้นหาได้ใน CRM พร้อมตัวกรอง (จำนวนสูงสุด)
ลีด
1,000
20,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
ดีล
1,000
20,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
รายชื่อติดต่อ
1,000
20,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
บริษัท
1,000
20,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
CRM Marketing
อีเมลแบบจำนวนมาก
อีเมลต่อเดือน
35,000
50,000
1,000,000
SMS แบบจำนวนมาก
การกระจายเสียง
การส่งข้อความจำนวนมาก (ศูนย์ติดต่อ)
การกำหนดเป้าหมายใหม่ในเน็ตเวิร์กโฆษณา
การกระตุ้นการขาย
สิทธิ์การเข้าถึง
CRM Store
CRM Store
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
จำนวนสูงสุดของลีด ดีล รายชื่อติดต่อ หรือบริษัทที่รวมอยู่ในรายงานข้อมูลข่าวกรองการขาย 
100,000
100,000
การติดตามการโทร
แหล่งออนไลน์
แหล่งออฟไลน์
ตัวสร้างรายงาน
การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดใน ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ศูนย์ติดต่อ
ระบบโทรศัพท์ในตัว
ตัวเชื่อมต่อ SIP สำหรับการผสานรวมระบบโทรศัพท์บุคคลที่สาม
ที่เก็บข้อมูลการทำสำเนาอีเมล
โซเชียลเน็ตเวิร์กและระบบส่งข้อความ
แบบฟอร์ม CRM
วิดเจ็ตโทรกลับ
แชทสด
วิดเจ็ตเว็บไซต์
การติดตามการโทร
Rest API
การตั้งค่า Open Channel
ช่อง
1
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
1
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การตั้งค่าเวลาทำงาน
ร้องขอข้อมูลติดต่อ
คำเตือนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนดเส้นทางแชทไปยังโหมดการกระจายทั้งหมด
การให้คะแนนการสนทนากับลูกค้า 
การให้คะแนนการสนทนาของผู้ควบคุมดูแล
คำตอบสำเร็จรูป
การถ่ายโอนการสนทนาระหว่างพนักงาน
การถ่ายโอนการสนทนาระหว่างช่อง
การเข้าคิวและการจัดเส้นทางตามกฎ 
การตอบกลับอัตโนมัติ
รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับช่อง
สถิติช่อง
ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
สิทธิ์การเข้าถึงช่อง
การตั้งค่าอีเมล
เชื่อมต่ออีเมลภายนอก
กล่องขาเข้าต่อผู้ใช้งาน
1
5
5
10
กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
อีเมลขาออก
อีเมลต่อเดือน
2,000
35,000
50,000
1,000,000
การซิงโครไนซ์อีเมลครั้งแรก และขีดจำกัดที่เก็บข้อมูล
30 วัน
30 วัน
30 วัน
90 วัน
การผสานรวมกับงาน
การผสานรวมกับ CRM
การตั้งค่าระบบโทรศัพท์
การผสานรวม PBX ผ่าน Rest API
การผสานรวม PBX ผ่านตัวเชื่อมต่อ SIP
สายเรียกเข้า/สายโทรออกที่ไม่จำกัด
การกระจายเส้นทางการโทร
โอนสาย
ชุดโทรศัพท์ VoIP
หมายเลขต่อภายใน
การตั้งค่าเวลาทำงาน
ข้อความเสียงและคำทักทาย
สายโทรไปยังโหมดการกระจายสายทั้งหมด
การส่งต่อสายที่ไม่ได้รับ
การดักสายโทร
จับคู่หมายเลขกับแหล่งที่มา (CRM)
ส่งออกรายละเอียดการโทรไปยัง Excel
การดักสายโทร VoIP
ตัวโทรอัตโนมัติ
การประเมินคุณภาพการโทร
IVR (เมนูเสียง)
2 ระดับ
2 ระดับ
2 ระดับ
ไม่จำกัด
บันทึกการโทร
500
ไม่จำกัด
100
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
กลุ่มคิว
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
1
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ขนาดกลุ่มคิว
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
3
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การถอดความการโทรอัตโนมัติ
$
$
$
$
$
สิทธิ์การเข้าถึงระบบโทรศัพท์
การตั้งค่าการติดตามการโทร
เว็บไซต์
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ผู้เยี่ยมชม
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
งานและโครงการ
ขั้นพื้นฐาน
งานและโครงการ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ตัววางแผน
งานลูก
รายการตรวจสอบ
ตัวย้ำเตือน
Autofocus mode
ถังรีไซเคิล
ผสานรวมด้วย CRM, เวิร์กโฟลว์, ปฏิทิน และ ไดรฟ์
อีเมลไปที่งาน
งานไปยังอีเมล
งานมือถือสำหรับ ไอโอเอส และ แอนดรอยด์
การจัดการโครงการ
โครงการคัมบัง
เจ้าของโครงการ
วันเริ่มต้น/วันสิ้นสุดโครงการ
แกนต์
การติดตามเวลางาน
ข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เมื่อวางแผน
เทมเพลตโครงการ (คัดลอกโครงการ/เวิร์กกรุ๊ป)
การร่วมมือ
ผู้สังเกตการณ์และผู้เข้าร่วม
การมอบหมาย
ให้คะแนนงาน
การควบคุมงาน
มุมมองของผู้ควบคุมดูแล
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
สิทธิ์การเข้าถึง
เก็บไฟล์ที่ถูกลบในถังรีไซเคิลไว้
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
สิทธิ์การเข้าถึงเวิร์กกรุ๊ป/โครงการ
ความขึ้นต่อกันของงาน
5
ระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ
เทมเพลตงานและงานที่เกิดซ้ำ
เทมเพลตที่มีงานลูก
การแชร์เทมเพลต
ระบบอัตโนมัติงาน (กฎและทริกเกอร์)
รายงานเชิงวิเคราะห์
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวสร้างรายงาน
ค้นหาได้ในงานพร้อมตัวกรอง (จำนวนสูงสุด)
งาน
1,000
10,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
พิเศษ
กู้คืนจากถังรีไซเคิล
เว็บไซต์และหน้าเว็บที่เปิดใช้
เว็บไซต์
1
10
10
1
10
ไม่จำกัด
หน้าเว็บ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ใช้โดเมนของตนเอง
เทมเพลตเว็บไซต์
คัดลอกหน้าเว็บ
Google Analytics
Google Maps
แบบฟอร์ม CRM
แชทสดของเว็บไซต์
วิดเจ็ตโทรกลับ
เอาตราสินค้า "ขับเคลื่อนโดย Bitrix24" ออก
ตัวสร้างเว็บไซต์และสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
สีของธีมที่กำหนดเอง
แทรก HTML หรือ JS
บล็อกไดนามิก
นำเข้าเว็บไซต์
ส่งออกเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์ (เบต้า)
ร้านค้า
1
1
1
1
10
ไม่จำกัด
คำสั่งซื้อ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ผลิตภัณฑ์
100
200
3,000
100
3,000
ไม่จำกัด
รายได้
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การประมวลผลธุรกรรม
0%
0%
0%
0%
0%
0%
สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า
SKU 
ชุดและชุดผลิตภัณฑ์
ราคาแปรผัน
เทมเพลตส่วนลด
ตัวสร้างส่วนลด
คูปอง
ส่วนลดสะสม
กฎการทำงานอัตโนมัติ
การประมวลผลการชำระเงิน
ค่าจัดส่งคงที่
ตัวคำนวณค่าจัดส่ง
การจัดการสต็อก
การจัดการสินค้าคงคลัง (เอกสาร)
นำเข้าร้านค้าออนไลน์ (ไม่มีแค็ตตาล็อก)
ส่งออกร้านค้าออนไลน์ (ไม่มีแค็ตตาล็อก)
การสื่อสาร
แอปมือถือ
แอปเดสก์ท็อป (วินโดวส์ แมค)
นำพื้นหลังไปใช้กับทั้งหมด
นำเมนูไปใช้กับทั้งหมด
ข้อความเชิญที่กำหนดเอง
สตรีมกิจกรรม
การประกาศในรูปวิดีโอ
ตัวบ่งชี้มุมมองโพสต์
อีเมลไปที่โพสต์
ประกาศ
โพล
ป้ายแสดงความขอบคุณ
แชท
แชท การโทรด้วยเสียง และวิดีโอคอล
แชทกลุ่ม (สาธารณะ/ส่วนตัว)
วิดิโอคอล HD (ตัวต่อตัว)
วิดิโอคอล HD (ผู้ใช้งานสูงสุดถึง 24 คน)
Videoconferencing (up to 24 people)
Mobile group video calls
Screen sharing
Background blur
Image/video backgrounds
Videoconference password
การโทรด้วยเสียง
การเข้ารหัส
ระยะเวลาการโทร
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
วิดีโอ HD
เสียง HD
การผสานรวม Zoom
ไดรฟ์
ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
5 GB
10 GB
50 GB
50 GB
ไดรฟ์ส่วนบุคคล/กลุ่ม
ไดรฟ์บริษัท
การซิงโครไนซ์ไฟล์
การผสานรวมกับ One Drive, Google Drive, Dropbox, Box