การกำหนดราคา

ราคาต่อเดือนเมื่อชำระเงิน
ต่ออายุแผนที่ซื้อก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2022
แผน
Free
แผน
Enterprise
Free
เริ่มทำงานออนไลน์และขายได้มากขึ้นด้วย CRM
ไม่จำกัด
ผู้ใช้งาน
ฟรี 100%
5 GB
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
Basic
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมขาย
5
ผู้ใช้งาน
USD 61/เดือน
USD 61/เดือน
USD 61/เดือน
USD 49/เดือน
-20%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
24 GB
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
ฝ่ายบริการลูกค้า
Standard
การทำงานร่วมกันขั้นสูง สำหรับทั้งบริษัทและเวิร์กกรุ๊ปของคุณ
50
ผู้ใช้งาน
USD 124/เดือน
USD 124/เดือน
USD 124/เดือน
USD 99/เดือน
-20%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
100 GB
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
Professional
ยอดขายสูงสุดและระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
100
ผู้ใช้งาน
USD 249/เดือน
USD 249/เดือน
USD 249/เดือน
USD 199/เดือน
-20%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
1,024 GB
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
Enterprise
 
USD 499/เดือน
USD 499/เดือน
USD 499/เดือน
USD 399/เดือน
-20%
USD 799/เดือน
USD 799/เดือน
USD 799/เดือน
USD 639/เดือน
-20%
USD 999/เดือน
USD 999/เดือน
USD 999/เดือน
USD 799/เดือน
-20%
USD 1,999/เดือน
USD 1,999/เดือน
USD 1,999/เดือน
USD 1,599/เดือน
-20%
USD 2,999/เดือน
USD 2,999/เดือน
USD 2,999/เดือน
USD 2,399/เดือน
-20%
USD 3,999/เดือน
USD 3,999/เดือน
USD 3,999/เดือน
USD 3,199/เดือน
-20%
USD 4,999/เดือน
USD 4,999/เดือน
USD 4,999/เดือน
USD 3,999/เดือน
-20%
USD 5,999/เดือน
USD 5,999/เดือน
USD 5,999/เดือน
USD 4,799/เดือน
-20%
USD 6,999/เดือน
USD 6,999/เดือน
USD 6,999/เดือน
USD 5,599/เดือน
-20%
USD 7,999/เดือน
USD 7,999/เดือน
USD 7,999/เดือน
USD 6,399/เดือน
-20%
USD 8,999/เดือน
USD 8,999/เดือน
USD 8,999/เดือน
USD 7,199/เดือน
-20%
USD 9,999/เดือน
USD 9,999/เดือน
USD 9,999/เดือน
USD 7,999/เดือน
-20%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Automation
HR
Multiple branches
Scalability
Enterprise pack
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
แชท การโทรด้วยเสียง และวิดีโอคอล
แชทแบบตัวต่อตัว
แชทกลุ่ม (สาธารณะ/ส่วนตัว)
ช่อง
วิดิโอคอล HD (ตัวต่อตัว)
การแชร์หน้าจอ
บันทึกเสียง/วิดีโอ
พื้นหลังเบลอ
สรุปการประชุม
วิดีโอคอลในคลิกเดียวจากงาน ปฏิทิน หรือแชท
การเข้ารหัส
ระยะเวลาการโทร
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การประชุมผ่านวิดีโอ
ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
5 GB
24 GB
100 GB
1,024 GB
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
ไดรฟ์บริษัท
ปฏิทิน
ตัววางแผนเหตุการณ์
เว็บเมล
จำนวนกล่องจดหมายอีเมลต่อผู้ใช้งาน
1
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
สร้างดีล CRM จากอีเมล
สร้างงานจากอีเมล
อีเมลหารือในฟีด
โซเชียลเน็ตเวิร์กของบริษัท
ฟีด
เวิร์กกรุ๊ป
ประกาศ
โพล
ฐานความรู้ของบริษัท
1
3
5
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การค้นหาอย่างชาญฉลาด
งานและโครงการ
เอกสารออนไลน์
HR
Automation
งานและโครงการ
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
งาน
ผู้สังเกตการณ์และผู้เข้าร่วม
เทมเพลตงานและงานที่เกิดซ้ำ
เทมเพลตที่มีงานลูก
สรุปสถานะงาน
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
การมอบหมาย
การควบคุมงานหลังจากการทำงานเสร็จสมบูรณ์
การติดตามเวลางาน
ให้คะแนนงาน
แชทและวิดีโอคอลกับผู้เข้าร่วมงาน
งานไปยังอีเมล
โหมดงาน
รายการ
โครงการคัมบัง
ตัววางแผน
เส้นตาย
แผนภูมิแกนต์ที่มีการขึ้นต่อกัน
5
ปฏิทิน
โครงการ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
เรียงลำดับงานและโครงการตามกิจกรรม
จัดการงานและโครงการที่เกินกำหนดในคลิกเดียว
ความคิดเห็นใหม่ในงานและโครงการ
สครัม
ทีมสครัม
5
5
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
มุมมองของผู้ควบคุมดูแล
ระบบอัตโนมัติงาน (กฎและทริกเกอร์)
การผสานรวมกับ CRM ปฏิทิน ไดรฟ์ และอีเมล
สิทธิ์การเข้าถึง
การทำงานร่วมกัน
เอกสารออนไลน์
Automation
CRM
CRM
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
ลีด
ดีลไม่จำกัด
รายชื่อติดต่อและบริษัท
ใบเสนอราคา
ใบแจ้งหนี้
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์