การกำหนดราคา

ราคาเดียวสำหรับผู้ใช้งานทุกคน ภายในขีดจำกัดของแผน
รายเดือน
รายปี
ประหยัดสูงสุดถึง 20%
Free
Enterprise
Free
ฟรี 100%
ผู้ใช้งาน ไม่จำกัด คน
5 GB
ไม่จำกัด คน
การทำงานร่วมกัน
งานและโครงการ
CRM
Bitrix24 Sign
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
Basic
US$ 61
US$ 49
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
ประกอบด้วยผู้ใช้งาน 5 คน
ซื้อ
ซื้อ
24 GB
ผู้ใช้งาน 5 คน
การทำงานร่วมกัน
งานและโครงการ
CRM
Bitrix24 Sign
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
ฝ่ายบริการลูกค้า
Standard
US$ 124
US$ 99
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
ประกอบด้วยผู้ใช้งาน 50 คน
ซื้อ
ซื้อ
100 GB
ผู้ใช้งาน 50 คน
การทำงานร่วมกัน
งานและโครงการ
CRM
Bitrix24 Sign
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
Professional
US$ 249
US$ 199
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
ประกอบด้วยผู้ใช้งาน 100 คน
ซื้อ
ซื้อ
1 024 GB
ผู้ใช้งาน 100 คน
การทำงานร่วมกัน
งานและโครงการ
CRM
X5 CRM
Bitrix24 Sign
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ระบบอัตโนมัติ
HR
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
Enterprise
US$ 499
US$ 399
US$ 799
US$ 639
US$ 999
US$ 799
US$ 1,999
US$ 1,599
US$ 2,999
US$ 2,399
US$ 3,999
US$ 3,199
US$ 4,999
US$ 3,999
US$ 5,999
US$ 4,799
US$ 6,999
US$ 5,599
US$ 7,999
US$ 6,399
US$ 8,999
US$ 7,199
US$ 9,999
US$ 7,999
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายเดือน
/ องค์กร / เดือน / เรียกเก็บเงินรายปี
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
ผู้ใช้งาน 250 คน
ผู้ใช้งาน 500 คน
ผู้ใช้งาน 1 000 คน
ผู้ใช้งาน 2 000 คน
ผู้ใช้งาน 3 000 คน
ผู้ใช้งาน 4 000 คน
ผู้ใช้งาน 5 000 คน
ผู้ใช้งาน 6 000 คน
ผู้ใช้งาน 7 000 คน
ผู้ใช้งาน 8 000 คน
ผู้ใช้งาน 9 000 คน
ผู้ใช้งาน 10 000 คน
การทำงานร่วมกัน
งานและโครงการ
CRM
X5 CRM
Bitrix24 Sign
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ระบบอัตโนมัติ
HR
หลายสาขา
เพิ่มเติม
ความสามารถในการปรับขนาด
แพ็กสำหรับองค์กร
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
แชท การโทรด้วยเสียง และวิดีโอคอล
แชทแบบตัวต่อตัว
แชทกลุ่ม (สาธารณะ/ส่วนตัว)
ช่อง
วิดิโอคอล
การแชร์หน้าจอ
บันทึกเสียง/วิดีโอ
พื้นหลังเบลอ
สรุปการประชุม
วิดีโอคอลในคลิกเดียวจากงาน ปฏิทิน หรือแชท
การเข้ารหัส
ระยะเวลาการโทร
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การประชุมผ่านวิดีโอ
ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
5 GB
24 GB
100 GB
1 024 GB
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
ไดรฟ์บริษัท
ปฏิทิน
ตัววางแผนเหตุการณ์
เว็บเมล
จำนวนกล่องจดหมายอีเมลต่อผู้ใช้งาน
1
5
10
10
สร้างดีล CRM จากอีเมล
สร้างงานจากอีเมล
อีเมลหารือในฟีด
โซเชียลเน็ตเวิร์กของบริษัท
ฟีด
เวิร์กกรุ๊ป
ประกาศ
โพล
ฐานความรู้ของบริษัท
1
3
5
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การค้นหาอย่างชาญฉลาด
งานและโครงการ
เอกสารออนไลน์
HR
ระบบอัตโนมัติ
งานและโครงการ
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
งาน
ผู้สังเกตการณ์และผู้เข้าร่วม
เทมเพลตงานและงานที่เกิดซ้ำ
เทมเพลตที่มีงานลูก
สรุปสถานะงาน
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
การมอบหมาย
การควบคุมงานหลังจากการทำงานเสร็จสมบูรณ์
การติดตามเวลางาน
ให้คะแนนงาน
แชทและวิดีโอคอลกับผู้เข้าร่วมงาน
งานไปยังอีเมล
โหมดงาน
รายการ
โครงการคัมบัง
ตัววางแผน
เส้นตาย
แผนภูมิแกนต์ที่มีการขึ้นต่อกัน
5
ปฏิทิน
โครงการ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
เรียงลำดับงานและโครงการตามกิจกรรม
จัดการงานและโครงการที่เกินกำหนดในคลิกเดียว
ความคิดเห็นใหม่ในงานและโครงการ
สครัม
ทีมสครัม
5
5
10
20
40
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
มุมมองของผู้ควบคุมดูแล
ระบบอัตโนมัติงาน (กฎและทริกเกอร์)
การผสานรวมกับ CRM ปฏิทิน ไดรฟ์ และอีเมล
การทำงานร่วมกัน
เอกสารออนไลน์
ระบบอัตโนมัติ
CRM
CRM
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
ลีด
ดีลไม่จำกัด
รายชื่อติดต่อและบริษัท
ใบเสนอราคา
ใบแจ้งหนี้
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
รายการแค็ตตาล็อก
ไม่จำกัด
3 000
5 000
500 000
ไม่จำกัด
ผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
100
1 000
3 000
5 000
5 000
คอนโทรลมาสเตอร์ของรายการ CRM ที่ซ้ำ (การค้นหารายการซ้ำ)
ไปป์ไลน์
1
5
10
20
ไม่จำกัด
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ฟิลด์ที่ต้องกรอกตามขั้น
ฟิลด์ที่ผู้ใช้งานที่เลือกสามารถมองเห็นได้
ศูนย์ติดต่อ
ระบบโทรศัพท์
อีเมล
แบบฟอร์ม CRM
100
Facebook, Instagram, ฯลฯ
Instant WhatsApp
การวางแผนกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมในงาน
วิดีโอคอล, Zoom
ตัวโทรอัตโนมัติ
ความคิดเห็น
เทมเพลตเอกสาร CRM
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ CRM
ระบบอัตโนมัติของการขายและการตลาด
กฎ/ทริกเกอร์
5
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจใน CRM
ระบบอัตโนมัติกระบวนการสมาร์ต
CRM.การชำระเงินและการจัดส่ง
การจัดการสินค้าคงคลัง
การผสานรวม CRM
สิทธิ์การเข้าถึง CRM
ศูนย์ติดต่อ
การตลาด
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ระบบอัตโนมัติ
งานและโครงการ
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
CoPilot
CoPilot ในแชท
CoPilot ในฟีด
CoPilot ใน CRM
CoPilot ในงาน
CoPilot ในอีเมล
CoPilot ในเว็บไซต์ (ข้อความ)
CoPilot ในเว็บไซต์ (ภาพ)
Bitrix24 Sign
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Bitrix24.Sign
จำนวนเอกสาร
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ใบรับรองงานแล้วเสร็จ
การตรวจสอบความสมบูรณ์
เทมเพลต
ที่เก็บเอกสารที่ลงนามแล้ว
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
สิทธิ์การเข้าถึง
การผสานรวม CRM
ระบบอัตโนมัติ
ไอดีฝ่ายที่ลงนาม
อีเมล
SMS
WhatsApp
การแจ้งเตือนฝ่ายที่ลงนาม
อีเมล
SMS
WhatsApp
Rest API
ศูนย์ติดต่อ
CRM
เอกสารออนไลน์
ระบบอัตโนมัติ
Drive
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
5 GB
24 GB
100 GB
1 024 GB
3 TB
ไดรฟ์ส่วนบุคคล/กลุ่ม
ไดรฟ์บริษัท
ไดรฟ์เวิร์กกรุ๊ป และ ไดรฟ์โครงการ
Windows Drive
Mac OS Drive
การซิงโครไนซ์ไฟล์
แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ระหว่างพนักงานและแผนกต่างๆ
แชร์ไฟล์
การแชร์ไฟล์สาธารณะ
ประวัติการเปลี่ยนแปลงไฟล์
90 วัน
90 วัน
90 วัน
ถังรีไซเคิล
การผสานรวมกับ One Drive, Google Drive, Dropbox, Box
การดูตัวอย่างเอกสารออฟฟิศ
การผสานรวมกับ Google Docs
การผสานรวมกับ Office365
การผสานรวมกับ Microsoft Office ในเครื่องคอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ที่มี + การล้างข้อมูลที่รวดเร็ว
จำกัดการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
เอกสารออนไลน์
การทำงานร่วมกัน
งานและโครงการ
HR
ศูนย์ติดต่อ
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
ที่เก็บข้อมูลการทำสำเนาอีเมล
ระบบโทรศัพท์ในตัว
แบบฟอร์ม CRM
100 แบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์
วิดเจ็ตโทรกลับ
แชทสด
วิดเจ็ตเว็บไซต์
ช่อง
1
2
10
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram
Viber
Apple Business Chat
Instant WhatsApp
กฎการจัดคิวและการประมวลผลคำร้องขอ
การให้คะแนนการสนทนากับลูกค้า
คำตอบสำเร็จรูป
สถิติการโทร
รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับช่อง (สถิติแชท)
ตัวเชื่อมต่อ SIP สำหรับการผสานรวมระบบโทรศัพท์บุคคลที่สาม
การผสานรวม CRM
Bitrix24 Market (600+ แอป)
CRM
การตลาด
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ตัวสร้างเว็บไซต์
ระบบอัตโนมัติ
ตัวสร้างเว็บไซต์
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
ตัวสร้างเว็บไซต์แบบวิชวลที่เรียบง่าย
การออกแบบเว็บไซต์ที่มีการตอบสนอง สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงมือถือ/แท็บเล็ต/พีซี
เทมเพลตเว็บไซต์ (สร้างโดย Bitrix24)
เทมเพลตเว็บไซต์ (จาก Bitrix24 Market)
ซูเปอร์บล็อกสำหรับการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ
ตัวออกแบบแบบฟอร์ม CRM
เอดิเตอร์ภาพ
บล็อกไดนามิก
จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่
10
10