การกำหนดราคาคลาวด์

ค่าธรรมเนียมรายเดือน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน -30%
12 เดือน -40%
24 เดือน -50%
ฟรี
Free
ชุดเครื่องมือทางธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น
$0
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
พิเศษ
Start+
เว็บไซต์และ CRM เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต
$24/เดือน
$12/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
CRM+
Rock-solid CRM
$69/เดือน
$34.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
Project+
Rock-solid project management
$69/เดือน
$34.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
ธุรกิจ
Standard
Advanced business tool suite
$99/เดือน
$49.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
Professional
ชุดเครื่องมือทางธุรกิจอันไร้ขีดจำกัด
$199/เดือน
$99.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
ค่าธรรมเนียมรายเดือน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน -30%
12 เดือน -40%
24 เดือน -50%
ฟรี
Free
$0
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
พิเศษ
Start+
$24/เดือน
$12/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
CRM+
$69/เดือน
$34.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
Project+
$69/เดือน
$34.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
ธุรกิจ
Standard
$99/เดือน
$49.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
Professional
$199/เดือน
$99.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
ฟรี
Free
พิเศษ
Start+
CRM+
Project+
ธุรกิจ
Standard
Professional
ชุดเครื่องมือทางธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น
เว็บไซต์และ CRM เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต
Rock-solid CRM
Rock-solid project management
Advanced business tool suite
ชุดเครื่องมือทางธุรกิจอันไร้ขีดจำกัด
ผู้ใช้งาน
12
2
6
24
50
ไม่จำกัด
ค่าธรรมเนียมรายเดือน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน -30%
12 เดือน -40%
24 เดือน -50%
$0
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$24/เดือน
$12/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$69/เดือน
$34.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$69/เดือน
$34.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$99/เดือน
$49.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
$199/เดือน
$99.50/เดือน
-50%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์
5 GB
10 GB
50 GB
50 GB
100 GB
ไม่จำกัด
CRM
งานและโครงการ
การสื่อสาร
เว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
ศูนย์ติดต่อ
การดูแลระบบ
ระบบอัตโนมัติทางการตลาด
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ศูนย์การขาย
การสนับสนุน
ไม่มีเลย
ขั้นพื้นฐาน
ขั้นสูง
มืออาชีพ
คุณลักษณะ
แสดงความแตกต่าง
ฟรี
Free
พิเศษ
Start+
CRM+
Project+
ธุรกิจ
Standard
Professional
CRM
Basic
Unlimited leads
Unlimited deals
Unlimited contacts
Unlimited companies
Quotes
Invoices
Product catalog
Kanban view
Simple and classic CRM mode (leads/no leads)
Custom stages/statuses
Timeline
Convert lead to contact, company, deal
Convert deal to quote and invoice
Client profile
Recycle bin
Observers inside deals
Chat inside CRM
Professional sales team
CRM access rights
Pipelines
1
2
10
1
10
ไม่จำกัด
Tunnels
Sales Center (beta)
Recurring deals
Recurring invoices
Required fields by stage
Document generator
Document generator access rights
Template file size
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
Emails from CRM
1,000
2,000
35,000
1,000
50,000
1,000,000
Convert quote to deal and invoice
CRM duplicate control master (duplicate search)
Restore from recycle bin
CRM access log
Change history 
Automatic dialer
Resource booking for appointment scheduling in CRM
6
24
24
6
24
Google map in CRM
100
100
Remove "Powered by Bitrix24" in forms
Remove "Powered by Bitrix24" in live chat
Analytics and reports 
Sales plan
CRM analytics
Max number of leads, deals, contacts or companies included in CRM analytics reports 
2,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Sales and marketing automation 
Rules/triggers in leads and deals
Webhooks for rules/triggers
Edit rules/triggers in business process designer
Business process automation in CRM
Data import/export and integrations
Import via.csv
Migrate from other CRM
Import contacts from vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail
Export contacts to CSV, Excel, Outlook
Card scanner
12
100 เดือน
100 เดือน
12
100 เดือน
ไม่จำกัด
Searchable in CRM with filters (max number)
Leads
10,000
20,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
Deals
10,000
20,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
Contacts
10,000
20,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
Companies
10,000
20,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
CRM marketing
Bulk email
35,000
50,000
1,000,000
Bulk SMS
Voice broadcasting
Bulk messaging (Contact center)
Retargeting in ad networks
Sales generator
Sales intelligence
Max number of leads, deals, contacts or companies included in Sales Intelligence reports 
100,000
100,000
Call tracking
Online sources
Offline sources
Report builder
Contact center
Built-in telephony
SIP connector for third-party telephony integrations
Email copy storage
Social networks and messengers
CRM form
Call back widget
Live chat
Website widget
Call tracking
RestAPI
Open channel settings
Channels
1
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
1
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Workhour settings
Request contact information
Personal data processing warning
Route chat to all distribution mode
Client conversation rating 
Supervisor conversation rating
Canned replies
Conversation transfer between employees
Conversation transfer between channels
Rule based queueing and routing 
Automated replies
Analytics reports for channels
Channel statistics
Export data to Excel
Channel access rights
Email settings
Connect external email
Inboxes per user
1
5
5
10
Shared inboxes
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Outbound emails
2,000
35,000
50,000
1,000,000
Initial email synchronization and storage limit
30 วัน
30 วัน
30 วัน
90 วัน
Integration with tasks
Integration with CRM
Telephony settings
Display own number in caller ID
PBX integration via Rest API
PBX integration via SIP connector
Unlimited incoming/outbound lines
Call routing
Call transfer
VoIP phone sets
Internal extensions
Workhour settings
Voicemail and greetings
Call to all distribution mode
Missed call forwarding
Call intercept
Match number to source (CRM)
Export call details to Excel
VoIP phone intercept
Automatic dialer
Call quality evaluation
IVR (voice menu)
2 ระดับ
2 ระดับ
2 ระดับ
ไม่จำกัด
Call recording
100
500
ไม่จำกัด
100
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Queue groups
1
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
1
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Queue group size
3
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
3
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Automatic call transcription
$
$
$
$
$
$
Telephony access rights
Call tracking settings
Sites
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Visitors
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Phone numbers
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Tasks and projects
Basic
Tasks and projects
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Planner
Subtasks
Check lists
Reminders
Recycle bin
Integration with CRM, workflows, calendar and drive
Email to task
Task to email
Mobile tasks for iOS and Android
Project management
Project Kanban
Project owner
Project start/end dates
Gantt
Task time tracking
Skip weekends and holidays when planning
Project templates (copy projects/workgroups)
Collaboration
Observers and participants
Delegating
Rate task
Task control
Supervisor view
Custom fields
Workgroup/project access rights
Task dependencies
5
Business automation
Task templates and recurring tasks
Templates with subtasks
การแชร์เทมเพลต
Task automation (rules and triggers)
Analytics reports
Efficiency KPI
Report builder
Searchable in tasks with filters (max number)
Tasks
5,000
10,000
100,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
Extra
Restore from recycle bin
Sites and landing pages
Sites
1
10
10
1
10
ไม่จำกัด
Web pages
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Use own domain
Site templates
Copy web pages
Google Analytics
Google Maps
CRM forms
Website live chat
Call back widget
Remove "Powered by Bitrix24" branding
Site builder access rights
Sales intelligence
Insert HTML or JS
Dynamic blocks
Site transfer
Online store (beta)
Stores
1
1
1
1
10
ไม่จำกัด
Orders
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Products
100
200
3,000
100
3,000
ไม่จำกัด
Revenue
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Transaction processing
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Access Rights
SKU 
Variable prices
Discount templates
Discount builder
Coupons
Cumulative discounts
Automation rules
Payment processing
Fixed shipping cost
Shipping costs calculator
Stock management
Inventory management (documents)
Communications
Apply background to all
Apply menu to all
Custom invitation text
Activity stream
Video announcement
Post view indicator
Email to post
Announcements
Polls
Appreciation badges
Chat
Chat, audio and video calls
Group chats (public/private)
Drive
Online storage
5 GB
10 GB
50 GB
50 GB
100 GB
ไม่จำกัด
Personal/Group Drive
Company Drive
File synchronization
One Drive, Google Drive, Dropbox, Box integration
Online editing via GoogleDocs, MS Office Online
Local editing (MS Office, OpenOffice, LibreOffice)
In text search
Public file sharing
Public folder sharing
Recycle bin
File access rights
Folder access rights
Enable versioning
Unused files version storage
0
0
30 วัน
30 วัน
30 วัน
180 วัน
Version storage for files used in tasks, activity stream or calendars 
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Video file conversion size limit
300 Mb
300 Mb
1 GB
1 GB
1 GB
1 GB
Document lock
Documents
Online editing via GoogleDocs, MS Office Online
Local editing (MS Office, OpenOffice, LibreOffice)
Built-in file viewer
Calendar
Event planner
Calendar sync
Meeting room
Meeting room list
Workgroups
Public/private workgroups
Projects
Workgroups/projects with external users (extranet)
HRMS
Absence management
Worktime tracking (clock-in/clock-out)
Work reports
Meetings and briefings
Company structure
Employee directory
Export employee list to Excel
Employee list synchronization with Outlook, CardDAV
Company knowledge base
1
3
3
3
5
ไม่จำกัด
Project knowledge base
Workflow and business process automation
Activity stream workflows
Business process designer
Records management
Administration
Account administrators
1
1
2
2
5
ไม่จำกัด
Two factor authorization (OTP)
Restrict access by IP address
Use own logo
Rename account
Backup restore
Restore OTP access
Account transfer to another zone
Custom account URL with own domain name
หากคุณเป็นตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือสถาบันการศึกษา บริษัทของคุณอาจมีสิทธิ์ได้ส่วนลด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน หน้าส่วนลดและข้อเสนอพิเศษ