Hubungi kami

Hubungi kami
Hubungi kami

USA

Bitrix, Inc.
700 N. Fairfax St, Suite 614-B
Alexandria VA 22314 USA
Mel suara: +1-703-740-8301
E-mel: info@bitrix24.com
Laman web: www.bitrix24.com

Europe

Bitrix24 Limited
Poseidonos, 1
Ledra Business Center
Egkomi 2406 Nicosia Cyprus
E-mel: info@bitrix24.eu
Laman web: www.bitrix24.eu

Untuk melaporkan sebarang jenis isu keselamatan/kerentanan berkenaan produk, laman web atau perkhidmatan kami, sila gunakan borang yang berikut.