Tingkatan Edisi Di Premis

Jika anda memerlukan perkhidmatan pemasangan atau pelangganan, sila
beli Bitrix24 daripada Rakan Kongsi Bitrix24 tempatan anda

Tingkatan Edisi
Bitrix24.CRM to Business 50 Upgrade
USD 1,500
Business 50 to Business 100 Upgrade
USD 2,000
Business 100 to Business 250 Upgrade
USD 4,000
Business 250 to Business 500 Upgrade
USD 6,000
Business 500 to Enterprise 1000 Upgrade
USD 10,000
Enterprise 1000 to Enterprise Unlimited Upgrade
USD 35,000

Tingkatan hanya dibenarkan dengan langganan penyelenggaraan aktif.

Untuk lebih banyak pilihan tingkatan, sila hubungi
Rakan Kongsi Bitrix24 tempatan anda atau Jabatan Jualan Bitrix - sales@bitrix24.com