Tingkatan Edisi Di Premis

Jika anda memerlukan perkhidmatan pemasangan atau pelangganan, sila
beli Bitrix24 daripada Rakan Kongsi Bitrix24 tempatan anda

Edition Upgrade
Bitrix24 Business 50 upgrade
(12-Month Subscription)
US$ 3,590
Bitrix24 Business 100 upgrade
(12-Month Subscription)
US$ 5,990
Bitrix24 Business 250 upgrade
(12-Month Subscription)
US$ 10,990
Bitrix24 Business 500 upgrade
(12-Month Subscription)
US$ 17,990
Bitrix24 Enterprise 1000 upgrade
(12-Month Subscription)
US$ 24,990

Memerlukan lebih daripada 1000 orang pengguna?
Tambah lebih pengguna ke edisi Enterprise 1000 anda

Bitrix24 Enterprise 1000. Additional 1000 User Pack
US$ 6,990

Notis penting!

  • Untuk meningkatkan kepada edisi lesen baharu, anda perlu membeli peningkatan edisi lesen ini terlebih dahulu.
  • Jika anda membeli peningkatan, tempoh langganan lesen anda akan berubah bergantung pada sama ada lesen semasa anda aktif atau tidak.
  • Jika lesen anda tidak aktif (kemas kini untuk contoh Bitrix24 anda tidak tersedia), tempoh langganan lesen akan berubah semasa peningkatan dan merupakan 12 bulan penuh, bermula daripada tarikh pengaktifan.
  • Jika lesen anda aktif ( anda dapat menerima kemas kini untuk contoh Bitrix24 anda), tempoh lesen terdahulu dihitung semula dan hari tambahan ditambah ke langganan lesen baharu.
  • Anda boleh mula menggunakan contoh Bitrix24 hanya selepas menerima syarat-syarat Perjanjian Lesen Pengguna Akhir kami, yang boleh dilakukan semasa pemasangan produk, pengemaskinian produk atau semasa membeli lesen.

Untuk lebih banyak pilihan tingkatan, sila hubungi
Rakan Kongsi Bitrix24 tempatan anda atau Jabatan Jualan Bitrix - sales@bitrix24.com