Tingkatan Edisi Di Premis

Jika anda memerlukan perkhidmatan pemasangan atau pelangganan, sila
beli Bitrix24 daripada Rakan Kongsi Bitrix24 tempatan anda

Tingkatan Edisi
Bitrix24.CRM to Business 50 Upgrade
$1,500
Business 50 to Business 100 Upgrade
$2,000
Business 100 to Business 250 Upgrade
$4,000
Business 250 to Business 500 Upgrade
$6,000
Business 500 to Enterprise 1000 Upgrade
$10,000
Enterprise 1000 to Enterprise Unlimited Upgrade
$35,000

Tingkatan hanya dibenarkan dengan langganan penyelenggaraan aktif.

Untuk lebih banyak pilihan tingkatan, sila hubungi
Rakan Kongsi Bitrix24 tempatan anda atau Jabatan Jualan Bitrix - sales@bitrix24.com