Penentuan harga di premis

Edisi
Business
Enterprise
Pengguna
50
100
250
500
1000+
US$ 3,590
US$ 24,990
Tunjuk carta penuh
Ciri-ciri
10-10-20-20
40
Suapan
Sembang
Pacuan
Tanpa had
Tanpa had
Kalendar
Kumpulan kerja
Masa kerja dan Laporan
Portal syarikat
Aliran kerja
Panel gelongsor CRM
Berbilang saluran CRM
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Prospek
Pengurusan pelanggan
Urusan
Tanpa had
Tanpa had
Invois dan pembayaran dalam talian
Sebut harga
Aktiviti CRM
Komunikasi CRM
Katalog produk
Borang laman web CRM dan widget sembang
Tanpa had
Tanpa had
Automasi CRM
Laporan
Hak Akses CRM
Pemasaran
Telefon bersepadu
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Ciri CRM tambahan
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Webmail
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had
Tanpa had