ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

USA

Bitrix, Inc.
700 N. Fairfax St, Suite 614-B
Alexandria VA 22314 USA
ข้อความเสียง: +1-703-740-8301
อีเมล: info@bitrix24.com
เว็บไซต์: www.bitrix24.com

Europe

Bitrix24 Limited
Poseidonos, 1
Ledra Business Center
Egkomi 2406 Nicosia Cyprus
อีเมล: info@bitrix24.eu
เว็บไซต์: www.bitrix24.eu

หากต้องการรายงานปัญหาด้านความปลอดภัย/จุดอ่อนประเภทใดก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา กรุณาใช้แบบฟอร์มดังต่อไปนี้.