เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
RSS
FormDesigner - online web form builder
FormDesigner - online web form builder
ฟรี
การซื้อในแอป
Designer of reports and dashboards in Google Data Studio
Designer of reports and dashboards in Google Data Studio
ฟรี
การซื้อในแอป
Send goals to Google and Facebook
Send goals to Google and Facebook
ฟรี
การซื้อในแอป
Integration with WooCommerce store
Integration with WooCommerce store
ฟรี
การซื้อในแอป
Integration with the site on WordPress Contact Form 7
Integration with the site on WordPress Contact Form 7
ฟรี
การซื้อในแอป
Google Drive integrations
Google Drive integrations
ฟรี
การซื้อในแอป
Chatix - WhatsApp and VKontakte for Bitrix24
Chatix - WhatsApp and VKontakte for Bitrix24
ฟรี
การซื้อในแอป
OMICRM
OMICRM
ฟรี
การซื้อในแอป
[EQ] SMS
[EQ] SMS
ฟรี
การซื้อในแอป
WhatsApp Help
WhatsApp Help
ฟรี
การซื้อในแอป
Time report by task
Time report by task
ฟรี
Recurring billing (AssetPayments)
Recurring billing (AssetPayments)
ฟรี