การอัปเกรดสำหรับรุ่น On-Premise

หากคุณจำเป็นต้องติดตั้งหรือการปรับแต่งบริการโปรด
ซื้อ Bitrix24 จาก พาร์ทเนอร์ของ Bitrix24 ใกล้บ้านคุณ

รุ่นอัปเกรด
Bitrix24.CRM to Business 50 Upgrade
$1,500
Business 50 to Business 100 Upgrade
$2,000
Business 100 to Business 250 Upgrade
$4,000
Business 250 to Business 500 Upgrade
$6,000
Business 500 to Enterprise 1000 Upgrade
$10,000
Enterprise 1000 to Enterprise Unlimited Upgrade
$35,000

การอัปเกรดจะอนุญาตให้ทำได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกการบำรุงรักษาที่ยังใช้งานได้อยู่เท่านั้น

สำหรับตัวเลือกการอัปเกรดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
พาร์ทเนอร์ของ Bitrix24 ใกล้บ้านคุณ or หรือฝ่ายขายของ Bitrix24 - sales@bitrix24.com