การอัปเกรดสำหรับรุ่น On-Premise

หากคุณจำเป็นต้องติดตั้งหรือการปรับแต่งบริการโปรด
ซื้อ Bitrix24 จาก พาร์ทเนอร์ของ Bitrix24 ใกล้บ้านคุณ

รุ่นอัปเกรด
Bitrix24.CRM to Business 50 Upgrade
USD 1,500
Business 50 to Business 100 Upgrade
USD 2,000
Business 100 to Business 250 Upgrade
USD 4,000
Business 250 to Business 500 Upgrade
USD 6,000
Business 500 to Enterprise 1000 Upgrade
USD 10,000
Enterprise 1000 to Enterprise Unlimited Upgrade
USD 35,000

การอัปเกรดจะอนุญาตให้ทำได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกการบำรุงรักษาที่ยังใช้งานได้อยู่เท่านั้น

สำหรับตัวเลือกการอัปเกรดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
พาร์ทเนอร์ของ Bitrix24 ใกล้บ้านคุณ or หรือฝ่ายขายของ Bitrix24 - sales@bitrix24.com