การอัปเกรดสำหรับรุ่น On-Premise

หากคุณจำเป็นต้องติดตั้งหรือการปรับแต่งบริการโปรด
ซื้อ Bitrix24 จาก พาร์ทเนอร์ของ Bitrix24 ใกล้บ้านคุณ

Edition Upgrade
Bitrix24 Business 50 upgrade
(12-Month Subscription)
USD 2,990
Bitrix24 Business 100 upgrade
(12-Month Subscription)
USD 4,990
Bitrix24 Business 250 upgrade
(12-Month Subscription)
USD 8,990
Bitrix24 Business 500 upgrade
(12-Month Subscription)
USD 14,990
Bitrix24 Enterprise 1000 upgrade
(12-Month Subscription)
USD 24,990
Bitrix24 Enterprise 5000 upgrade
(12-Month Subscription)
USD 44,990

หมายเหตุสำคัญ!

  • ในการอัปเกรดเป็นรุ่นใบอนุญาตใหม่ คุณจำเป็นต้องซื้ออัปเกรดรุ่นใบอนุญาตนี้เสียก่อน
  • หากคุณกำลังซื้ออัปเกรด ระยะเวลาการสมัครสมาชิกใบอนุญาตของคุณจะเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับว่าใบอนุญาตปัจจุบันของคุณใช้งานอยู่หรือไม่
  • หากใบอนุญาตของคุณไม่ได้ใช้งาน (อัปเดตสำหรับอินสแตนซ์ Bitrix24 ของคุณไม่มีให้ใช้) ระยะเวลาการสมัครสมาชิกใบอนุญาต จะเปลี่ยนในระหว่างการอัปเกรด และจะกลายเป็น 12 เดือนเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่เปิดใช้งาน
  • หากใบอนุญาตของคุณใช้งานอยู่ (คุณสามารถรับอัปเดตสำหรับอินสแตนซ์ Bitrix24 ของคุณได้) ระยะเวลาของใบอนุญาตก่อนหน้า จะได้รับการคำนวณใหม่ และจะเพิ่มวันเพิ่มเติมไปยังการสมัครสมาชิกใบอนุญาตใหม่
  • คุณสามารถเริ่มใช้อินสแตนซ์ Bitrix24 ได้ก็ต่อเมื่อ หลังจากยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้งานปลายทาง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ระหว่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์ การอัปเดตของผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อซื้อใบอนุญาต

สำหรับตัวเลือกการอัปเกรดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
พาร์ทเนอร์ของ Bitrix24 ใกล้บ้านคุณ or หรือฝ่ายขายของ Bitrix24 - sales@bitrix24.com