การกำหนดราคาสำหรับบุคคลหรือองค์กร

สำหรับบุคคลหรือองค์กร
Bitrix24.CRM
Bitrix24.CRM
ส่วนลด
-8%
$1,490
$1,370.80
Business
Business 50
ส่วนลด
-16%
$2,990
$2,511.60
Business 100
ส่วนลด
-16%
$4,990
$4,191.60
Business 250
ส่วนลด
-16%
$8,990
$7,551.60
Business 500
ส่วนลด
-16%
$14,990
$12,591.60
Enterprise
Enterprise 1000
$24,990
Enterprise 5000
$44,990
Enterprise Unlimited
$59,990
5,000,000+ องค์กรพร้อมที่จะใช้ Bitrix24