การกำหนดราคาสำหรับบุคคลหรือองค์กร

Business
Business 50
USD 2,990
Business 100
USD 4,990
Business 250
USD 8,990
Business 500
USD 14,990
Enterprise
Enterprise 1000
USD 24,990
Enterprise 5000
USD 44,990
12,000,000+ องค์กรพร้อมที่จะใช้ Bitrix24