การกำหนดราคาสำหรับบุคคลหรือองค์กร

Business
Business 50
USD 2,990
Business 100
USD 4,990
Business 250
USD 8,990
Business 500
USD 14,990
Enterprise
Enterprise 1000
USD 24,990
Enterprise 5000
USD 44,990
Enterprise Unlimited
USD 59,990
10,000,000+ องค์กรพร้อมที่จะใช้ Bitrix24