การกำหนดราคาสำหรับบุคคลหรือองค์กร

สำหรับบุคคลหรือองค์กร
Bitrix24.CRM
Bitrix24.CRM
$1,490
Business
Business 50
$2,990
Business 100
$4,990
Business 250
$8,990
Business 500
$14,990
Enterprise
Enterprise 1000
$24,990
Enterprise 5000
$44,990
Enterprise Unlimited
$59,990
8,000,000+ องค์กรพร้อมที่จะใช้ Bitrix24