การกำหนดราคาสำหรับบุคคลหรือองค์กร

Business
Business 50
US$ 3,590
Business 100
US$ 5,990
Business 250
US$ 10,990
Business 500
US$ 17,990
Enterprise
Enterprise 1000
US$ 24,990

ต้องการผู้ใช้งานมากกว่า 1000 รายใช่หรือไม่?
เพิ่มผู้ใช้งานมากขึ้น ลงในรุ่น Enterprise 1000 ของคุณ

Bitrix24 Enterprise 1000. Additional 1000 User Pack
US$ 6,990