การเปรียบเทียบแผน

คุณลักษณะ
แสดงความแตกต่าง
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
การสื่อสาร
แชท การโทรด้วยเสียง และวิดีโอคอล
แชทแบบตัวต่อตัว
แชทกลุ่ม (สาธารณะ/ส่วนตัว)
ช่อง
วิดิโอคอล HD (ตัวต่อตัว)
การแชร์หน้าจอ
บันทึกเสียง/วิดีโอ
พื้นหลังเบลอ
สรุปการประชุม
วิดีโอคอลในคลิกเดียวจากงาน ปฏิทิน หรือแชท
การเข้ารหัส
ระยะเวลาการโทร
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การประชุมผ่านวิดีโอ
ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
5 GB
24 GB
100 GB
1,024 GB
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
ไดรฟ์บริษัท
ปฏิทิน
ตัววางแผนเหตุการณ์
Instant synchronization with external calendars (Google Calendar, Apple iCloud, Microsoft Office 365)
คำเชิญเข้าร่วมเหตุการณ์ทางอีเมล (iCalendar)
Calendar access permissions
เว็บเมล
จำนวนกล่องจดหมายอีเมลต่อผู้ใช้งาน
1
5
10
10
สร้างดีล CRM จากอีเมล
สร้างงานจากอีเมล
อีเมลหารือในฟีด
โซเชียลเน็ตเวิร์กของบริษัท
ฟีด
เวิร์กกรุ๊ป
เวิร์กกรุ๊ป/โครงการที่มีผู้ใช้งานภายนอก (เอกซ์ทราเน็ต)
ประกาศ
โพล
ป้ายแสดงความขอบคุณ
การประกาศในรูปวิดีโอ
ตัวบ่งชี้มุมมองโพสต์
อีเมลไปที่โพสต์
ฐานความรู้ของบริษัท
1
3
5
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การค้นหาอย่างชาญฉลาด
งานและโครงการ
งาน
ผู้สังเกตการณ์และผู้เข้าร่วม
เทมเพลตงานและงานที่เกิดซ้ำ
เทมเพลตที่มีงานลูก
สรุปสถานะงาน
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
การมอบหมาย
การควบคุมงานหลังจากการทำงานเสร็จสมบูรณ์
การติดตามเวลางาน
ให้คะแนนงาน
แชทและวิดีโอคอลกับผู้เข้าร่วมงาน
งานไปยังอีเมล
งานลูก
รายการตรวจสอบ
ตัวย้ำเตือน
ถังรีไซเคิล
กู้คืนจากถังรีไซเคิล
เก็บไฟล์ที่ถูกลบในถังรีไซเคิลไว้ เร็ว ๆ นี้
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
การแชร์เทมเพลต
ข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เมื่อวางแผน
โหมดงาน
รายการ
โครงการคัมบัง
ตัววางแผน
เส้นตาย
แผนภูมิแกนต์ที่มีการขึ้นต่อกัน
5
ปฏิทิน
โครงการ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
เจ้าของโครงการ
วันเริ่มต้น/วันสิ้นสุดโครงการ
เทมเพลตโครงการ (คัดลอกโครงการ/เวิร์กกรุ๊ป)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
เรียงลำดับงานและโครงการตามกิจกรรม
จัดการงานและโครงการที่เกินกำหนดในคลิกเดียว
ความคิดเห็นใหม่ในงานและโครงการ
สครัม
ทีมสครัม
5
5
10
20
40
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
มุมมองของผู้ควบคุมดูแล
ระบบอัตโนมัติงาน (กฎและทริกเกอร์)
การผสานรวมกับ CRM ปฏิทิน ไดรฟ์ และอีเมล
การผสานรวมกับเวิร์กโฟลว์
สิทธิ์การเข้าถึง
ตัวสร้างรายงาน
ค้นหาได้ในงานพร้อมตัวกรอง (จำนวนสูงสุด)
งาน
1,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
CRM
ลีด
ดีลไม่จำกัด
รายชื่อติดต่อและบริษัท
ใบเสนอราคา
ใบแจ้งหนี้
แปลงลีดเป็นรายชื่อติดต่อ บริษัท ดีล
แปลงดีลเป็นใบเสนอราคา
แปลงดีลเป็นใบแจ้งหนี้
แปลงใบเสนอราคาเป็นดีลและใบแจ้งหนี้
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
รายการแค็ตตาล็อก
ไม่จำกัด
3,000
5,000
500,000
ไม่จำกัด
ผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
100
1,000
3,000
5,000
5,000
สิทธิ์การเข้าถึงแค็ตตาล็อก
บริการในแค็ตตาล็อก
ไปป์ไลน์
1
5
10
20
ไม่จำกัด
อุโมงค์
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ฟิลด์ที่ต้องกรอกตามขั้น
ฟิลด์ที่ผู้ใช้งานที่เลือกสามารถมองเห็นได้
ศูนย์ติดต่อ
ระบบโทรศัพท์
อีเมล
แบบฟอร์ม CRM
100
Facebook, Instagram, ฯลฯ
Client management
การวางแผนกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมในงาน
วิดีโอคอล, Zoom
ตัวโทรอัตโนมัติ
Comments
ตัวสร้างเอกสาร
ขนาดไฟล์เทมเพลต
2 Mb
2 Mb
2 Mb
2 Mb
สิทธิ์การเข้าถึงตัวสร้างเอกสาร
Proactive CRM
โปรไฟล์ลูกค้า
ขั้น/สถานะที่กำหนดเอง
เส้นเวลา
ถังรีไซเคิล
กู้คืนจากถังรีไซเคิล
เก็บไฟล์ที่ถูกลบไว้ในถังรีไซเคิล
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
ดีลที่เกิดซ้ำ
ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ
การตรวจจับรายการซ้ำอัตโนมัติ
คอนโทรลมาสเตอร์ของรายการ CRM ที่ซ้ำ (การค้นหารายการซ้ำ)
การจองทรัพยากรสำหรับการกำหนดเวลาการนัดหมายใน CRM
การผสานรวม Zoom
Google Maps ใน CRM
Google Maps ในฟิลด์ที่กำหนดเอง
ผู้สังเกตการณ์ภายในดีล
แชทภายใน CRM
ล็อกการเข้าถึง CRM
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ CRM
จำนวนสูงสุดของลีด ดีล รายชื่อติดต่อ หรือบริษัทที่รวมอยู่ในรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ CRM
1,000
100,000
100,000
100,000
200,000
ระบบอัตโนมัติของการขายและการตลาด
กฎ/ทริกเกอร์
5
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจใน CRM
ระบบอัตโนมัติกระบวนการสมาร์ต
Webhook สำหรับกฎ/ทริกเกอร์
แก้ไขกฎ/ทริกเกอร์ ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์
โหมดทดสอบกฎอัตโนมัติในดีล CRM
CRM.การชำระเงินและการจัดส่ง
การจัดการสินค้าคงคลัง
คลังสินค้า
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การผสานรวม CRM
สิทธิ์การเข้าถึงการจัดการสินค้าคงคลัง
ค้นหาได้ใน CRM พร้อมตัวกรอง (จำนวนสูงสุด)
ลีด
200,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ดีล
1,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
รายชื่อติดต่อ
1,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
บริษัท
1,000
100,000
200,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ใบแจ้งหนี้
100,000
200,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ใบเสนอราคา
200,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนดีลสำหรับการค้นหาและการกรอง ในฟิลด์ รายชื่อติดต่อ และ บริษัท
1,000
50,000
50,000
50,000
100,000
สิทธิ์การเข้าถึง CRM
นำเข้า/ส่งออกและการผสานรวมข้อมูล
นำเข้าผ่าน CSV
โยกย้ายจาก CRM อื่น ๆ
นำเข้ารายชื่อติดต่อจาก vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail
ตัวสแกนบัตร
12 เดือน
100 เดือน
100 เดือน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ส่งออกรายชื่อติดต่อเป็น CSV, Excel, Outlook
ศูนย์ติดต่อ
ที่เก็บข้อมูลการทำสำเนาอีเมล
อีเมลจาก CRM (ต่อเดือน)
10,000
50,000
100,000
250,000
500,000
1,000,000
กล่องขาเข้าต่อผู้ใช้งาน
1
5
10
10
การซิงโครไนซ์อีเมลครั้งแรก และขีดจำกัดที่เก็บข้อมูล
7 วัน
30 วัน
90 วัน
90 วัน
ระบบโทรศัพท์ในตัว
แบบฟอร์ม CRM
100 แบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์
ลบ "ขับเคลื่อนโดย Bitrix24" ในแบบฟอร์ม CRM กับแชทสด
วิดเจ็ตโทรกลับ
แชทสด
วิดเจ็ตเว็บไซต์
ช่อง
1
2
10
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram
Viber
Apple Business Chat
Instant WhatsApp
กฎการจัดคิวและการประมวลผลคำร้องขอ
การให้คะแนนการสนทนากับลูกค้า
สถิติการโทร
รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับช่อง (สถิติแชท)
ตัวเชื่อมต่อ SIP สำหรับการผสานรวมระบบโทรศัพท์บุคคลที่สาม
การผสานรวม CRM
Bitrix24 Market (600+ แอป)
การตั้งค่า Open Channel
การตั้งค่าเวลาทำงาน
ร้องขอข้อมูลติดต่อ
คำเตือนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนดเส้นทางแชทไปยังโหมดการกระจายทั้งหมด
การให้คะแนนการสนทนาของผู้ควบคุมดูแล
คำตอบสำเร็จรูป
การถ่ายโอนการสนทนาระหว่างพนักงาน
การถ่ายโอนการสนทนาระหว่างช่อง
การตอบกลับอัตโนมัติ
ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
สิทธิ์การเข้าถึงช่อง
การตั้งค่าระบบโทรศัพท์
การผสานรวม PBX ผ่าน Rest API
การผสานรวม PBX ผ่านตัวเชื่อมต่อ SIP
สายเรียกเข้า/สายโทรออกที่ไม่จำกัด
การกระจายเส้นทางการโทร
โอนสาย
ชุดโทรศัพท์ VoIP
หมายเลขต่อภายใน
การตั้งค่าเวลาทำงาน
ข้อความเสียงและคำทักทาย
สายโทรไปยังโหมดการกระจายสายทั้งหมด
การส่งต่อสายที่ไม่ได้รับ
การดักสายโทร
จับคู่หมายเลขกับแหล่งที่มา (CRM)
ส่งออกรายละเอียดการโทรไปยัง Excel
การดักสายโทร VoIP
ตัวโทรอัตโนมัติ
การให้คะแนนการสนทนากับลูกค้า
IVR (เมนูเสียง)
2 ระดับ
2 ระดับ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
บันทึกการโทร (ต่อเดือน)
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
กลุ่มคิว
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ขนาดกลุ่มคิว
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การถอดความการโทรอัตโนมัติ
$
$
$
$
สิทธิ์การเข้าถึงระบบโทรศัพท์
ความเร็วในการเล่นบันทึกการโทร
เว็บไซต์และหน้าเว็บที่เปิดใช้
ตัวสร้างเว็บไซต์แบบวิชวลที่เรียบง่าย
การออกแบบเว็บไซต์ที่มีการตอบสนอง สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงมือถือ/แท็บเล็ต/พีซี
เทมเพลตเว็บไซต์ (สร้างโดย Bitrix24)
เทมเพลตเว็บไซต์ (จาก Bitrix24 Market)
ซูเปอร์บล็อกสำหรับการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ
ตัวออกแบบแบบฟอร์ม CRM
เอดิเตอร์ภาพ
บล็อกไดนามิก
จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่
10
10
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
เว็บไซต์สำหรับทีมขาย
เว็บไซต์สำหรับทีมการตลาด
เว็บไซต์ HR / การสรรหาบุคลากร
หน้าเว็บ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
คัดลอกหน้าเว็บ
ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์
5 GB
24 GB
100 GB
1,024 GB
3 TB
โฮสติ้งเว็บไซต์ฟรี
ที่อยู่เว็บไซต์ในโดเมน bitrix.site
ใช้โดเมนของตนเอง
วิดเจ็ตเว็บไซต์
แบบฟอร์ม CRM
100
วิดเจ็ตโทรกลับ
แชทสดของเว็บไซต์
โซเชียลเน็ตเวิร์กและระบบส่งข้อความ
เพิ่มลงใน CRM
ติดตามการเดินทางของลูกค้าภายใน CRM โดยอัตโนมัติ
Google Analytics
Google Maps
ความยินยอมคุกกี้
แทรก HTML หรือ JS
นำเข้าเว็บไซต์
ส่งออกเว็บไซต์
ตัวสร้างเว็บไซต์และสิทธิ์การเข้าถึง
เอาตราสินค้า "ขับเคลื่อนโดย Bitrix24" ออก
อีคอมเมิร์ซ
CRM Store
100 คำสั่งซื้อ
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อม SKU
ไม่จำกัด
3,000
5,000
500,000
ไม่จำกัด
ผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
100
1,000
3,000
5,000
5,000
คำสั่งซื้อ
100
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
สคริปต์เช็คเอาท์
การชำระเงินแบบบริการตนเอง
โทรกลับ
ประมวลผลคำสั่งซื้อในดีล CRM
ข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อใน CRM
บันทึกการโทรของลูกค้า
ประวัติการสื่อสารกับลูกค้า
ประมวลผลคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติด้วยกฎ CRM
การประมวลผลการชำระเงิน
สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า
คูปอง
ส่วนลดสะสม
กฎการทำงานอัตโนมัติ
ค่าจัดส่งคงที่
ตัวคำนวณค่าจัดส่ง
การจัดการสินค้าคงคลัง/คลังสินค้า
นำเข้าร้านค้าออนไลน์ (ไม่มีแค็ตตาล็อก)
ส่งออกร้านค้าออนไลน์ (ไม่มีแค็ตตาล็อก)
รายได้
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การประมวลผลธุรกรรม
0%
0%
0%
0%
0%
CRM Marketing
การแบ่งเซ็กเมนต์ลูกค้าใน CRM
นำเข้าเซ็กเมนต์ของคุณเอง
ตัวสร้างยอดขายตามเซ็กเมนต์
การตลาดทางอีเมลตามเซ็กเมนต์
อีเมลแบบจำนวนมาก
50,000
100,000
250,000
500,000
1,000,000
SMS แบบจำนวนมาก
โรโบคอล
Telegram
ระบบส่งข้อความ Facebook
Instagram Direct Messenger
WhatsApp
Viber
การส่งข้อความจำนวนมาก (ศูนย์ติดต่อ)