พลังขับเคลื่อนเบื้องหลังธุรกิจของคุณ

พื้นที่ทำงานออนไลน์
CRM
งานและโครงการ
เว็บไซต์และร้านค้า
HR และ RPA
10,000,000 องค์กรได้เลือกใช้ Bitrix24
ให้บริการใน 18 ภาษา
10,000,000 องค์กรได้เลือกใช้ Bitrix24
ให้บริการใน 18 ภาษา
Bitrix24 ราคาเท่าไหร่?
ราคาต่อเดือนเมื่อชำระเงิน
ต่ออายุแผนที่ซื้อก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2021
Free
เริ่มทำงานออนไลน์และขายได้มากขึ้นด้วย CRM
ไม่จำกัด
ผู้ใช้งาน
ฟรี 100%
5 GB
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
Basic
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมขาย
5
ผู้ใช้งาน
USD 49/เดือน
USD 49/เดือน
USD 49/เดือน
USD 39/เดือน
-20%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
24 GB
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
ฝ่ายบริการลูกค้า
Standard
การทำงานร่วมกันขั้นสูง สำหรับทั้งบริษัทและเวิร์กกรุ๊ปของคุณ
50
ผู้ใช้งาน
USD 99/เดือน
USD 99/เดือน
USD 99/เดือน
USD 79/เดือน
-20%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
100 GB
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
Professional
ยอดขายสูงสุดและระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
ไม่จำกัด
ผู้ใช้งาน
USD 199/เดือน
USD 199/เดือน
USD 199/เดือน
USD 159/เดือน
-20%
สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
1,024 GB
การทำงานร่วมกัน
แชท
วิดีโอคอล HD
ปฏิทิน
พื้นที่ทำงานของบริษัท
ฟีด
ฐานความรู้
งานและโครงการ
CRM
Drive
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
การตลาด
เอกสารออนไลน์
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
HR
ฝ่ายบริการลูกค้า
การบริหาร
การทำงานร่วมกัน
Free
Basic
Standard
Professional
แชท การโทรด้วยเสียง และวิดีโอคอล
แชทแบบตัวต่อตัว
แชทกลุ่ม (สาธารณะ/ส่วนตัว)
ช่อง
วิดิโอคอล HD (ตัวต่อตัว)
การแชร์หน้าจอ
บันทึกเสียง/วิดีโอ
พื้นหลังเบลอ
สรุปการประชุม
วิดีโอคอลในคลิกเดียวจากงาน ปฏิทิน หรือแชท
การเข้ารหัส
ระยะเวลาการโทร
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การประชุมผ่านวิดีโอ
ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
5 GB
24 GB
100 GB
1,024 GB
ไดรฟ์บริษัท
ปฏิทิน
ตัววางแผนเหตุการณ์
เว็บเมล
จำนวนกล่องจดหมายอีเมลต่อผู้ใช้งาน
1
5
10
สร้างดีล CRM จากอีเมล
สร้างงานจากอีเมล
อีเมลหารือในฟีด
โซเชียลเน็ตเวิร์กของบริษัท
ฟีด
เวิร์กกรุ๊ป
ประกาศ
โพล
ฐานความรู้ของบริษัท
1
3
5
ไม่จำกัด
การค้นหาอย่างชาญฉลาด
งานและโครงการ
เอกสารออนไลน์
HR
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
งานและโครงการ
Free
Basic
Standard
Professional
งาน
บทบาทงาน: รับผิดชอบ, ช่วยเหลือ, กำหนดโดยฉัน, ติดตาม
ผู้สังเกตการณ์และผู้เข้าร่วม
เทมเพลตงานและงานที่เกิดซ้ำ
เทมเพลตที่มีงานลูก
สรุปสถานะงาน
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
การมอบหมาย
การควบคุมงานหลังจากการทำงานเสร็จสมบูรณ์
การติดตามเวลางาน 
ให้คะแนนงาน
แชทและวิดีโอคอลกับผู้เข้าร่วมงาน
งานไปยังอีเมล
โหมดงาน
รายการ
โครงการคัมบัง
ตัววางแผน
เส้นตาย
แผนภูมิแกนต์ที่มีการขึ้นต่อกัน
5
ปฏิทิน
โครงการ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
เรียงลำดับงานและโครงการตามกิจกรรม
จัดการงานและโครงการที่เกินกำหนดในคลิกเดียว
ความคิดเห็นใหม่ในงานและโครงการ
สครัม
ทีมสครัม
5
5
10
20
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
มุมมองของผู้ควบคุมดูแล
ระบบอัตโนมัติงาน (กฎและทริกเกอร์)
การผสานรวมกับ CRM ปฏิทิน ไดรฟ์ และอีเมล
สิทธิ์การเข้าถึง
การทำงานร่วมกัน
เอกสารออนไลน์
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
CRM
CRM
Free
Basic
Standard
Professional
ลีด
ดีลไม่จำกัด
รายชื่อติดต่อและบริษัท
ใบเสนอราคา 
ใบแจ้งหนี้
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
รายการแค็ตตาล็อก
ไม่จำกัด
3,000
5,000
ไม่จำกัด
คอนโทรลมาสเตอร์ของรายการ CRM ที่ซ้ำ (การค้นหารายการซ้ำ)
ไปป์ไลน์
1
5
10
ไม่จำกัด
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ฟิลด์ที่ต้องกรอกตามขั้น
ฟิลด์ที่ผู้ใช้งานที่เลือกสามารถมองเห็นได้
ศูนย์ติดต่อ
ระบบโทรศัพท์
อีเมล
แบบฟอร์ม CRM
100
Facebook, Instagram, ฯลฯ
Instant WhatsApp
การวางแผนกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมในงาน
การวางแผนการประชุม
วิดีโอคอล, Zoom
ตัวโทรอัตโนมัติ
หยุดดีล CRM ชั่วคราว
ความคิดเห็นและกิจกรรมอื่นๆ
ตัวสร้างเอกสาร
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ CRM
ระบบอัตโนมัติของการขายและการตลาด 
กฎ/ทริกเกอร์
5
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจใน CRM
ระบบอัตโนมัติกระบวนการสมาร์ต
CRM.การชำระเงินและการจัดส่ง
การจัดการสินค้าคงคลัง
การผสานรวม CRM
สิทธิ์การเข้าถึง CRM
ศูนย์ติดต่อ
การตลาด
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
งานและโครงการ
Drive
Free
Basic
Standard
Professional
ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
5 GB
24 GB
100 GB
1,024 GB
ไดรฟ์ส่วนบุคคล/กลุ่ม
ไดรฟ์บริษัท
ไดรฟ์เวิร์กกรุ๊ป และ ไดรฟ์โครงการ
Windows Drive
Mac OS Drive
การซิงโครไนซ์ไฟล์
แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ระหว่างพนักงานและแผนกต่างๆ
แชร์ไฟล์
การแชร์ไฟล์สาธารณะ
ประวัติการเปลี่ยนแปลงไฟล์
0
0
90 วัน
90 วัน
ถังรีไซเคิล
การผสานรวมกับ One Drive, Google Drive, Dropbox, Box
การดูตัวอย่างเอกสารออฟฟิศ
เอกสารออนไลน์
การผสานรวมกับ Google Docs
การผสานรวมกับ Office365
การผสานรวมกับ Microsoft Office ในเครื่องคอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ที่มี + การล้างข้อมูลที่รวดเร็ว
จำกัดการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
เอกสารออนไลน์
การทำงานร่วมกัน
งานและโครงการ
HR
ศูนย์ติดต่อ
Free
Basic
Standard
Professional
ที่เก็บข้อมูลการทำสำเนาอีเมล
ระบบโทรศัพท์ในตัว
แบบฟอร์ม CRM
100 แบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์
วิดเจ็ตโทรกลับ
แชทสด
วิดเจ็ตเว็บไซต์
ช่อง
1
2
10
ไม่จำกัด
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram
Viber
Apple Business Chat
Instant WhatsApp
กฎการจัดคิวและการประมวลผลคำร้องขอ
การให้คะแนนการสนทนากับลูกค้า 
สถิติการโทร
รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับช่อง (สถิติแชท)
ตัวเชื่อมต่อ SIP สำหรับการผสานรวมระบบโทรศัพท์บุคคลที่สาม
การผสานรวม CRM
Bitrix24 Market (600+ แอป)
CRM
การตลาด
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ตัวสร้างเว็บไซต์
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
ตัวสร้างเว็บไซต์
Free
Basic
Standard
Professional
ตัวสร้างเว็บไซต์แบบวิชวลที่เรียบง่าย
การออกแบบเว็บไซต์ที่มีการตอบสนอง สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงมือถือ/แท็บเล็ต/พีซี
เทมเพลตเว็บไซต์ (สร้างโดย Bitrix24)
เทมเพลตเว็บไซต์ (จาก Bitrix24 Market)
ซูเปอร์บล็อกสำหรับการออกแบบเว็บอย่างมืออาชีพ
ตัวออกแบบแบบฟอร์ม CRM
เอดิเตอร์ภาพ
บล็อกไดนามิก
จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่
10
10
ไม่จำกัด
เว็บไซต์สำหรับทีมขาย
เว็บไซต์สำหรับทีมการตลาด
เว็บไซต์ HR / การสรรหาบุคลากร
หน้าเว็บ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์
5 GB
24 GB
100 GB
1,024 GB
โฮสติ้งเว็บไซต์ฟรี
ที่อยู่เว็บไซต์ในโดเมน bitrix.site
ใช้โดเมนของตนเอง
วิดเจ็ตเว็บไซต์
แบบฟอร์ม CRM
100
วิดเจ็ตโทรกลับ
แชทสดของเว็บไซต์
โซเชียลเน็ตเวิร์กและระบบส่งข้อความ
เพิ่มลงใน CRM 
ติดตามการเดินทางของลูกค้าภายใน CRM โดยอัตโนมัติ
Google Analytics
Google Maps
ความยินยอมคุกกี้
แทรก HTML หรือ JS
นำเข้าเว็บไซต์
ส่งออกเว็บไซต์
ตัวสร้างเว็บไซต์และสิทธิ์การเข้าถึง
CRM
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ร้านค้าออนไลน์
ศูนย์ติดต่อ
ร้านค้าออนไลน์
Free
Basic
Standard
Professional
CRM Store
100 orders
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อม SKU
ไม่จำกัด
3,000
5,000
ไม่จำกัด
สคริปต์เช็คเอาท์
การชำระเงินแบบบริการตนเอง
โทรกลับ
ประมวลผลคำสั่งซื้อในดีล CRM
ข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อใน CRM
บันทึกการโทรของลูกค้า
ประวัติการสื่อสารกับลูกค้า
ประมวลผลคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติด้วยกฎ CRM
การประมวลผลการชำระเงิน
สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า
CRM
ศูนย์ติดต่อ
การตลาด
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
การตลาด
Free
Basic
Standard
Professional
การแบ่งเซ็กเมนต์ลูกค้าใน CRM
นำเข้าเซ็กเมนต์ของคุณเอง
ตัวสร้างยอดขายตามเซ็กเมนต์
การตลาดทางอีเมลตามเซ็กเมนต์
อีเมลแบบจำนวนมาก
50,000
100,000
SMS แบบจำนวนมาก
โรโบคอล
Telegram
ระบบส่งข้อความ Facebook
Instagram Direct Messenger
WhatsApp
Viber
ผู้ชมโฆษณาสำหรับกลุ่ม CRM
Google Ads
Facebook
การค้นหาผู้ชมที่คล้ายคลึงกัน
ผู้ชมที่คล้ายคลึงกัน (Instagram)
ผู้ชมที่คล้ายคลึงกัน (Facebook)
การกำหนดเป้าหมายใหม่ในเน็ตเวิร์กโฆษณา
โฆษณา Facebook
กฎการทำงานอัตโนมัติของการตลาด CRM
เอดิเตอร์อีเมล
บริการยกเลิกการสมัครอีเมล
เทมเพลตอีเมล
สิทธิ์การเข้าถึง
CRM
ศูนย์ติดต่อ
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
ตัวสร้างเว็บไซต์
เอกสารออนไลน์
Free
Basic
Standard
Professional
โปรแกรมดูเอกสารสากล (docx, pdf, ppt, xls, csv, html เป็นต้น)
การแก้ไขร่วมกัน
รูปแบบไฟล์ต่างๆ: docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, txt, rtf, html, epub, csv
สเปรดชีต
การนำเสนอ
บันทึกอัตโนมัติ
การแก้ไขเอกสารออนไลน์ร่วมกัน
การแก้ไขแบบเรียลไทม์
แชร์กับเพื่อนร่วมงาน
บันทึกอัตโนมัติ
ประวัติเวอร์ชัน
90 วัน
90 วัน
การเข้าถึงเอกสารสาธารณะ
ลิงก์ที่แชร์ได้ (อ่านอย่างเดียว หรือเปลี่ยนแปลงได้)
การแก้ไขร่วมกับผู้ใช้งานภายนอก
การเข้าถึงแบบมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือแบบจำกัดเวลา 
การผสานรวมกับ GoogleDocs
การผสานรวมกับ Office365
การผสานรวมกับ Microsoft Office
การทำงานร่วมกันภายในงาน แชท การโทร และฟีด
Drive
การทำงานร่วมกัน
งานและโครงการ
HR
ข้อมูลข่าวกรองการขาย
Free
Basic
Standard
Professional
ข้อมูลอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีป้าย/UTM)
วิดเจ็ต ข้อมูลข่าวกรองการขาย สำหรับเว็บไซต์ของคุณ
การเดินทางของลูกค้า (ตั้งแต่การติดต่อแรกเริ่ม ไปจนถึงดีลใน CRM)
รายงานเชิงวิเคราะห์
การวิเคราะห์การคืนทุนโฆษณา
การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน
การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดใน ข้อมูลข่าวกรองการขาย
การจัดการโฆษณาอัตโนมัติ
Instagram
Facebook
การติดตามการโทร
การติดตามโฆษณาออฟไลน์
CRM
การตลาด
ศูนย์ติดต่อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
Free
Basic
Standard
Professional
กระบวนการทางธุรกิจ
การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ 
การลาพักร้อน
การเดินทางเพื่อธุรกิจ
เอกสารขาออก
การอนุมัติค่าใช้จ่าย
กระบวนการทางธุรกิจที่กำหนดเอง
ตัวออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
เวิร์กโฟลว์สตรีมกิจกรรม
การอนุมัติกระบวนการสมาร์ตจากแอปมือถือ
กระบวนการสมาร์ต
ระบบอัตโนมัติในการว่าจ้าง
สร้างกระบวนการสมาร์ตที่กำหนดเอง
ขั้นกระบวนการสมาร์ต
อุโมงค์กระบวนการทางธุรกิจ 
ฟิลด์กระบวนการสมาร์ตที่กำหนดเอง
รายละเอียดกระบวนการสมาร์ต
ไทม์ไลน์อีเวนต์
ตัวสร้างเอกสาร
การเชื่อมต่อกับกระบวนการสมาร์ตและ CRM อื่นๆ
กฎการทำงานอัตโนมัติและทริกเกอร์
จัดการสิทธิ์การเข้าถึง
กฎและทริกเกอร์