การกำหนดราคาสำหรับบุคคลหรือองค์กร

รุ่น
Business
Enterprise
ผู้ใช้งาน
50
100
250
500
1000+
US$ 3,590
US$ 24,990
การต่ออายุการสมัครสมาชิก
รุ่นอัปเกรด
แสดงกราฟแบบเต็ม
คุณลักษณะ
10-10-20-20
40
ฟีด
แชท
ไดรฟ์
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ปฏิทิน
เวิร์กกรุ๊ป
เวลาทำงานและรายงาน
พอร์ทัลบริษัท
เวิร์กโฟลว์
บานเลื่อน CRM
CRM หลายช่องทาง
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ลีด
การจัดการลูกค้า
ดีล
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ใบแจ้งหนี้และการชำระเงินออนไลน์
ใบเสนอราคา
กิจกรรม CRM
การสื่อสาร CRM
แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
แบบฟอร์มเว็บไซต์ CRM และวิดเจ็ตแชท
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การทำงาน CRM อัตโนมัติ
รายงาน
สิทธิ์การเข้าถึง CRM
การตลาด
ระบบโทรศัพท์ที่รวมอยู่ในตัว
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
คุณลักษณะ CRM เพิ่มเติม
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
เว็บเมล
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด