การสัมมนาผ่านเว็บ

หากคุณมีเวลาจำกัด การสัมมนาผ่านเว็บของเราเป็นวิธีที่ประหยัดเวลามากที่สุด ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ Bitrix24 ดูการทำงาน แล้วสอบถามคำถามเฉพาะเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ และวิธีการทำงาน การสัมมนาผ่านเว็บทั้งหมดนั้นฟรี แต่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า เซสชันถามตอบจะจัดขึ้นตอนท้ายการสัมมนาผ่านเว็บ การสัมมนาผ่านเว็บมีการดำเนินการในภาษาอังกฤษ เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น การสัมมนาผ่านเว็บในภาษาเยอรมัน สเปน และโปรตุเกส ก็มีด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ทุกการสัมมนาผ่านเว็บที่จะมีการบันทึกไว้
เลือกการสัมมนาผ่านเว็บ
นำเสนอโดย
หัวข้อ
ภาษา
ชื่อ
ผู้นำเสนอ
หัวข้อ
ภาษา
การลงทะเบียน
Perfect Project Management
ผู้นำเสนอ
Intreface
Intreface
หัวข้อ
งานและโครงการ
ภาษา
English
HR Toolkit
ผู้นำเสนอ
Intreface
Intreface
หัวข้อ
ทรัพยากรบุคคลและระบบอัตโนมัติ
ภาษา
English
Total Telephony
ผู้นำเสนอ
Intreface
Intreface
หัวข้อ
อื่น ๆ
ภาษา
English
Next Level CRM
ผู้นำเสนอ
Intreface
Intreface
หัวข้อ
CRM
ภาษา
English
Bitrix24 Introduction Webinar
ผู้นำเสนอ
Bitrix24
Bitrix24
หัวข้อ
CRM
ภาษา
English
ดูวิดีโอ
CRM Today Webinar #7: CRM Analytics
ผู้นำเสนอ
Bitrix24
Bitrix24
หัวข้อ
CRM
ภาษา
English
ดูวิดีโอ
CRM Today Webinar # 6_CRM Marketing
ผู้นำเสนอ
Bitrix24
Bitrix24
หัวข้อ
CRM
ภาษา
English
ดูวิดีโอ
CRM Today Webinar #5: Your Online Presence with Bitrix24 Sites
ผู้นำเสนอ
Bitrix24
Bitrix24
หัวข้อ
อื่น ๆ
ภาษา
English
ดูวิดีโอ
CRM Today Webinar #4: CRM documents and client automation
ผู้นำเสนอ
Bitrix24
Bitrix24
หัวข้อ
อื่น ๆ
ภาษา
English
ดูวิดีโอ
Top 10 HR Tools in Bitrix24: Product Talk
ผู้นำเสนอ
หัวข้อ
อื่น ๆ
ภาษา
English
ดูวิดีโอ
สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บและทิวทอเรียลเพิ่มเติม กรุณาติดตาม Bitrix24 บน YouTube
img_block_subscrube