Blog Bitrix24 ใหม่: Bitrix24 Sync

Bitrix24 ใหม่: Bitrix24 Sync

1 นาที
33
อัปเดตแล้ว: มิถุนายน 28, 2024
อัปเดตแล้ว: มิถุนายน 28, 2024
Bitrix24 ใหม่: Bitrix24 Sync
พบกับวีดีโอคอลโฉมใหม่ ไฉไลและล้ำกว่าเดิม เรียกว่า Bitrix24 Sync มีแล้วมีอยู่ มีต่อเพื่อประสานการสื่อสารของคนในบริษัทและร่วมงานกันสะดวกขึ้น –แค่อัปเกรดลุคกับฟีลใหม่เฉยๆ

img-sync.png

ประโยชน์หลัก


  • แชร์หน้าจอได้ดีขึ้น
ผู้ใช้งานสามารถแชร์หน้าจอของตนเองได้พร้อมๆ กันหลายคนระหว่างวีดีโอคอล

  • ผู้เข้าร่วมประชุม 100+ คน
เชิญทั้งบริษัทมาประชุมออนไลน์ยังได้แม้จะมีพนักงานมากว่า 100 คน

  • เอฟเฟ็กต์เสียงใหม่
เอฟเฟ็กต์เสียงราบรื่นไม่สะดุด ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับคอล

  • ข้อมูลที่เกี่ยวการคอล รวมอยู่ในแชทเดียว
ทุกวีดีโอคอลจะมีแชทการคอลของตัวเอง ข้อความจะยังคงอยู่แม้จะวางสายกันไปแล้ว

ลองใช้ Bitrix24 Sync
เป็นที่นิยมมากที่สุด
Bitrix24 ใหม่: กิจกรรมครอบจักรวาล
Bitrix24 โฉมใหม่ นำอนาคตสู่มือคุณ
มีอะไรใหม่ใน Bitrix24: จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2023
มีอะไรใหม่ใน Bitrix24: จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2023
Bitrix24 Vega ใหม่ ยกระดับพลังแห่ง AI
Table of Content
ประโยชน์หลัก
คุณอาจชื่นชอบ
เครื่องมือ
การสัมมนาผ่านเว็บ
อภิธานศัพท์

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 สถานที่ที่ทุกคนสามารถสื่อสาร ร่วมมือกันในเรื่องงานและโครงการ จัดการลูกค้า และทำสิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

เริ่มต้นฟรี
คุณอาจชื่นชอบ
Bitrix24 ใหม่: ช่อง
Bitrix24 ใหม่: ช่อง
1 นาที
มีอะไรใหม่ใน Bitrix24: ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2024
มีอะไรใหม่ใน Bitrix24: ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2024
5 นาที
Bitrix24 ใหม่: โฟลว์
Bitrix24 ใหม่: โฟลว์
1 นาที