เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

ภาพหน้าจอ

Analyze your business workflows without leaving your Bitrix24.

รุ่น 4
bug fixes

If you are facing an issue or would like to receive some more information about the app, kindly contact Bitrix24 support.

Our dedicated support team will be delighted to assist you and provide guidance on any inquiries you may have regarding the app.
System dashboards are installed on demand; the installation does not require user input. Once installed, the dashboards will be available in the menu if BI Builder is available on your plan.