เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

ภาพหน้าจอ
Use charts in this dashboard to understand sales trend over a specified time period. Learn how
deals and revenues change over time and identify sources that brought about the most successful
deals.

Charts in this dashboard:
  • Deals in progress
  • Completed deals
  • Conversion by source and responsible person
  • Revenue by source and responsible person

This report is provided as a BI Builder dashboard. Standard dashboards are installed on demand;
the installation does not require user input. Once installed, the dashboards will be available in the
menu if BI Builder is available on your plan.

รุ่น 6
Added multi-language support

If you are facing an issue or would like to receive some more information about the app, kindly contact Bitrix24 support.

Our dedicated support team will be delighted to assist you and provide guidance on any inquiries you may have regarding the app.
System dashboards are installed on demand; the installation does not require user input. Once installed, the dashboards will be available in the
menu if BI Builder is available on your plan.