Pengurusan tugas percuma

Pengurusan masa tugas

 • Tarikh mula dan tamat
 • Penjejakan masa tugas automatik
 • Masukan masa manual
 • Paparan tugas kalendar
 • Perancang tugas

Penyeliaan dan kawalan tugas

 • Penarafan mengikut penyelia
 • Laporan tugas
 • Kecekapan
 • Pengira tugas
 • Peringatan dan pemberitahuan
 • Kawalan tarikh akhir

Peranan pengurusan tugas

 • Pencipta
 • Bertanggungjawab
 • Membantu
 • Pemerhati
 • Menapis mengikut peranan

Pengurusan tugas lanjutan

 • Templat tugas
 • Tugas berulang
 • Pergantungan tugas
 • Senarai semak
 • Medan tugas tersuai
 • Tugas dari e-mel
10,000,000+ organisasi sudah menggunakan Bitrix24
Mudah alih dan komputer meja
Bitrix24 dilengkapi dengan aplikasi mudah alih dan aplikasi komputer meja percuma yang tersedia untuk Android, iOS, Mac dan PC

Di Premis

Bitrix24 boleh didapati di awan dan di premis dengan akses kod sumber. Anda boleh memasangnya pada pelayan anda sendiri dan sesuaikan mengikut keperluan.

API

API dan REST API adalah tersedia untuk kedua-dua edisi awan dan di premis Bitrix24.

Integrasi

Bitrix24 dilengkapi dengan beberapa dozen integrasi yang tersedia di Bitrix24.Market.
Anda juga boleh mencipta aplikasi anda sendiri menggunakan REST API kami.

Apa lagi yang boleh dilakukan oleh Bitrix24
Komunikasi
Tugas dan Projek
CRM
Pusat Hubungan
Laman web