ลงทะเบียนฟรี

Important Pricing Updates after August 1, 2022

Important Pricing Updates after August 1, 2022
Bitrix24 Team
กรกฎาคม 29, 2022
อัปเดตล่าสุด: กรกฎาคม 30, 2022
Dear Bitrix24 clients!

There are important updates coming to Bitrix24 cloud subscriptions on August 1, 2022.

First, we are happy to introduce a new lineup of the Bitrix24 Enterprise cloud plans. This plan is designed for 2 categories of our clients:
- Bitrix24 clients with over 100 users who have additional requirements for scalability and user management
- Bitrix24 clients with fewer than 100 users who have extra requirements for performance, processing, and data analysis. 

Here’s what the new Bitrix24 cloud plans lineup is going to look like after August 1:

Bitrix24 Cloud Plan Pricing Billed Annually

pricing2022.jpeg

We are also forced to make price adjustments due to high inflationary pressures and the fact that Bitrix24 prices have stayed the same for the past ten years. The prices are going to increase by 25%.

The low monthly prices of $49/mo, $99/mo and $199/mo are going to be reserved only for clients who opt for a 12-month subscription and billed annually. Those who prefer monthly billing will need to pay 25% more after August 1, 2022.

Prices for the archived Bitrix24 cloud plans will also increase after August 1, 2022. 

You WILL be affected by the price increase during the next billing cycle after August 1, 2022.

Thank you,
Your Bitrix24 team
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 สถานที่ที่ทุกคนสามารถสื่อสาร ร่วมมือกันในเรื่องงานและโครงการ จัดการลูกค้า และทำสิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
ลงทะเบียนฟรี
คุณอาจชื่นชอบ
มีอะไรใหม่ใน Bitrix24 ในเดือนกุมภาพันธ์
มีอะไรใหม่ใน Bitrix24: เดือนพฤศจิกายน
ตอนนี้มีอะไรใหม่ใน Bitrix24 บ้าง?
มีอะไรใหม่ใน Bitrix24: สรุปรายละเอียดเดือนพฤษภาคม