เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
ฟรี
การซื้อในแอป
Deal analytics
Deal analytics
ฟรี
Lead generation
Lead generation
ฟรี
Key performance indicators
Key performance indicators
ฟรี
ABC Analysis
ABC Analysis
ฟรี
Customer churn and retention
Customer churn and retention
ฟรี
Deals and products
Deals and products
ฟรี
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
ฟรี
การซื้อในแอป
Customer cohort analysis
Customer cohort analysis
ฟรี
ABC Analysis (Products)
ABC Analysis (Products)
ฟรี
Call analytics
Call analytics
ฟรี
Roistat — Cross-cutting business analytics system
Roistat — Cross-cutting business analytics system
ฟรี
การซื้อในแอป