การกำหนดราคาคลาวด์

รอบการเรียกเก็บเงิน
Professional
1 เดือน
$199
$199/เดือน
ซื้อ
3 เดือน
$597
$199/เดือน
ซื้อ
6 เดือน
ส่วนลด
-5%
$1,194
$189.05/เดือน
$1,134.30
ซื้อ
12 เดือน
ส่วนลด
-10%
$2,388
$179.10/เดือน
$2,149.20
ซื้อ
24 เดือน
ส่วนลด
-20%
$4,776
$159.20/เดือน
$3,820.80
ซื้อ
5,000,000+ องค์กรพร้อมที่จะใช้ Bitrix24