เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
ฟรี
การซื้อในแอป
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
ฟรี
การซื้อในแอป
PowerZap WhatsApp API for Bitrix24
PowerZap WhatsApp API for Bitrix24
ฟรี
การซื้อในแอป
UMNICO - WhatsApp, Telegram, Viber and social media
UMNICO - WhatsApp, Telegram, Viber and social media
ฟรี
การซื้อในแอป
Chat2Desk (Integration with messengers)
Chat2Desk (Integration with messengers)
ฟรี
การซื้อในแอป
WhatsApp for Bitrix24. Whatcrm
WhatsApp for Bitrix24. Whatcrm
ฟรี
การซื้อในแอป
WhatsApp Business API
WhatsApp Business API
ฟรี
การซื้อในแอป
Salebot
Salebot
ฟรี
Chat Booster
Chat Booster
ฟรี
การซื้อในแอป
WhatsApp Business API Gupshup
WhatsApp Business API Gupshup
ฟรี
การซื้อในแอป
Line messenger
Line messenger
ฟรี
การซื้อในแอป
Telegram by Whatcrm
Telegram by Whatcrm
ฟรี
การซื้อในแอป