เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Knowledge Base | HiHub
Knowledge Base | HiHub
ฟรี
Absence
Absence
ฟรี
CRM PDF
CRM PDF
ฟรี
การซื้อในแอป
Integration of the electronic signature
Integration of the electronic signature
ฟรี
การซื้อในแอป
Google Drive integration
Google Drive integration
ฟรี
การซื้อในแอป
eSignature
eSignature
ฟรี
การซื้อในแอป
Regulations in CRM
Regulations in CRM
ฟรี
E-archiwum
E-archiwum
ฟรี
การซื้อในแอป
Document generator
Document generator
ฟรี
HelloQuote
HelloQuote
ฟรี
การซื้อในแอป
Workflow PDF Generator
Workflow PDF Generator
ฟรี
การซื้อในแอป
MicroEDA - Tool for Electronic Document Approval
MicroEDA - Tool for Electronic Document Approval
ฟรี