เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Mind Map
Mind Map
ฟรี
Knowledge Base | HiHub
Knowledge Base | HiHub
ฟรี
Burnup Chart
Burnup Chart
ฟรี
Billable Hours For Tasks
Billable Hours For Tasks
ฟรี
Jira Integration
Jira Integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Miro Boards
Miro Boards
ฟรี
การซื้อในแอป
Project Management
Project Management
ฟรี
การซื้อในแอป
Zendesk Integration
Zendesk Integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Bitrix24 Tasks ⇆ MS Excel
Bitrix24 Tasks ⇆ MS Excel
ฟรี
Helpdesk & support application
Helpdesk & support application
ฟรี
การซื้อในแอป
Project Expenses
Project Expenses
ฟรี
การซื้อในแอป
Ticket24
Ticket24
ฟรี