เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Workflow analytics
Workflow analytics
ฟรี
Absence
Absence
ฟรี
Jira Integration
Jira Integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Helpdesk
Helpdesk
ฟรี
การซื้อในแอป
PINALL Business Process Base
PINALL Business Process Base
ฟรี
Document generator
Document generator
ฟรี
URL shortener: bit.ly, tinyurl.com, tiny.cc
URL shortener: bit.ly, tinyurl.com, tiny.cc
ฟรี
Business Process Master
Business Process Master
ฟรี
Notifications from Bitrix24 to Telegram
Notifications from Bitrix24 to Telegram
ฟรี
การซื้อในแอป
Twilio SMS
Twilio SMS
ฟรี
การซื้อในแอป
Workflow PDF Generator
Workflow PDF Generator
ฟรี
การซื้อในแอป
Dinas (Digital Signature by Askarasoft)
Dinas (Digital Signature by Askarasoft)
ฟรี