เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Albato
Albato
ฟรี
CRMbot
CRMbot
ฟรี
Giphy Chat Bot
Giphy Chat Bot
ฟรี
Salebot
Salebot
ฟรี
Aimylogic
Aimylogic
ฟรี
Chat Booster
Chat Booster
ฟรี
การซื้อในแอป
Edward. CRM assistant
Edward. CRM assistant
ฟรี
การซื้อในแอป
BashBot
BashBot
ฟรี
Message.help: Chatbot & Messaging. WhatsApp, Instagram, Telegram Integration
Message.help: Chatbot & Messaging. WhatsApp, Instagram, Telegram Integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Chathub
Chathub
ฟรี
การซื้อในแอป
InCRM: WhatsApp
InCRM: WhatsApp
ฟรี
การซื้อในแอป
Companies House Integration
Companies House Integration
ฟรี