เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Hyper-Script sales scripts
Hyper-Script sales scripts
ฟรี
การซื้อในแอป
CRMbot
CRMbot
ฟรี
Call Center Wizard
Call Center Wizard
ฟรี
การซื้อในแอป
Sales Script Prompter - Sales Scripts
Sales Script Prompter - Sales Scripts
ฟรี
การซื้อในแอป
Duplicates no more
Duplicates no more
ฟรี
Call Card Extended information about the client in call details
Call Card Extended information about the client in call details
ฟรี
BaseLinker integration
BaseLinker integration
ฟรี
การซื้อในแอป
ActiveCampaign
ActiveCampaign
ฟรี
การซื้อในแอป
Call window hints
Call window hints
ฟรี
Klaviyo integration
Klaviyo integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Moosend integration
Moosend integration
ฟรี
การซื้อในแอป