เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Knowledge Base | HiHub
Knowledge Base | HiHub
ฟรี
Absence
Absence
ฟรี
Got an idea | HiHub
Got an idea | HiHub
ฟรี
การซื้อในแอป
GDPR for employees
GDPR for employees
ฟรี
Project Management
Project Management
ฟรี
การซื้อในแอป
Supervisor Panel
Supervisor Panel
ฟรี
การซื้อในแอป
KPI – Company Efficiency
KPI – Company Efficiency
ฟรี
การซื้อในแอป
Monitor24
Monitor24
ฟรี
การซื้อในแอป
HR data / holidays / day offs
HR data / holidays / day offs
ฟรี
การซื้อในแอป
HR Recruitment
HR Recruitment
ฟรี
Tanca HR
Tanca HR
ฟรี
การซื้อในแอป
Regulations in CRM
Regulations in CRM
ฟรี