เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Paytm
Paytm
ฟรี
การซื้อในแอป
Squareup
Squareup
ฟรี
การซื้อในแอป
GrabPay
GrabPay
ฟรี
การซื้อในแอป
Sofort
Sofort
ฟรี
การซื้อในแอป
Carte Bancaire
Carte Bancaire
ฟรี
การซื้อในแอป
Opayo
Opayo
ฟรี
การซื้อในแอป
Midtrans
Midtrans
ฟรี
การซื้อในแอป
Mercado Pago integration
Mercado Pago integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Bitrix Xero Connector
Bitrix Xero Connector
ฟรี
การซื้อในแอป
Stripe Integration
Stripe Integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Skrill Integration
Skrill Integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Authorize.net Integration
Authorize.net Integration
ฟรี
การซื้อในแอป