เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Roistat — Cross-cutting business analytics system
Roistat — Cross-cutting business analytics system
ฟรี
การซื้อในแอป
Unified REST-API Data2CRM.Api Connector
Unified REST-API Data2CRM.Api Connector
ฟรี
Planado
Planado
ฟรี
การซื้อในแอป
CallHelper - sales scripts designer
CallHelper - sales scripts designer
ฟรี
การซื้อในแอป
Passwork
Passwork
ฟรี
Mailigen mailer — integration with Bitrix24
Mailigen mailer — integration with Bitrix24
ฟรี
การซื้อในแอป
Hyper-Script sales scripts
Hyper-Script sales scripts
ฟรี
การซื้อในแอป
Trujay
Trujay
ฟรี
การซื้อในแอป
Bitrix Xero Connector
Bitrix Xero Connector
ฟรี
การซื้อในแอป