เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
Zadarma Free PBX
Zadarma Free PBX
ฟรี
การซื้อในแอป
Asterisk Integration
Asterisk Integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Call Center Wizard
Call Center Wizard
ฟรี
การซื้อในแอป
3CX
3CX
ฟรี
การซื้อในแอป
Asterisk-connector Itgrix
Asterisk-connector Itgrix
ฟรี
MyHub Android Call
MyHub Android Call
ฟรี
การซื้อในแอป
Supervisor Panel
Supervisor Panel
ฟรี
การซื้อในแอป
KOMPaaS
KOMPaaS
ฟรี
การซื้อในแอป
Predictive dialer
Predictive dialer
ฟรี
การซื้อในแอป
CallGear: calltracking and VPBX
CallGear: calltracking and VPBX
ฟรี
การซื้อในแอป
Integration with IP-PBX Yeastar
Integration with IP-PBX Yeastar
ฟรี
การซื้อในแอป
Vonage Unified Communications
Vonage Unified Communications
ฟรี
การซื้อในแอป