เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
PureTaskReport
PureTaskReport
ฟรี
Bitrix24 Analytics
Bitrix24 Analytics
ฟรี
การซื้อในแอป
Burnup Chart
Burnup Chart
ฟรี
Billable Hours For Tasks
Billable Hours For Tasks
ฟรี
Zapier for Tasks
Zapier for Tasks
ฟรี
การซื้อในแอป
Jira Integration
Jira Integration
ฟรี
การซื้อในแอป
Miro Boards
Miro Boards
ฟรี
การซื้อในแอป
Trello data migration
Trello data migration
ฟรี
Project Management
Project Management
ฟรี
การซื้อในแอป
Asana data migration
Asana data migration
ฟรี
Jira Migration
Jira Migration
ฟรี
Make
Make
ฟรี
การซื้อในแอป