เพิ่มฟังก์ชันและคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับบัญชี Bitrix24 ของคุณ ติดตั้งแอปที่พร้อมใช้งานจาก Marketplace

แค็ตตาล็อกแอป
เลือกชุดแก้ปัญหา
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
ฟรี
การซื้อในแอป
Tilda Publishing
Tilda Publishing
ฟรี
การซื้อในแอป
Albato
Albato
ฟรี
Roistat — Cross-cutting business analytics system
Roistat — Cross-cutting business analytics system
ฟรี
การซื้อในแอป
WhatsApp for Bitrix24. Whatcrm
WhatsApp for Bitrix24. Whatcrm
ฟรี
การซื้อในแอป
Flexbe
Flexbe
ฟรี
การซื้อในแอป
Chat Booster
Chat Booster
ฟรี
การซื้อในแอป
uCalc — Calculators & Lead Forms
uCalc — Calculators & Lead Forms
ฟรี
การซื้อในแอป
FormDesigner - online web form builder
FormDesigner - online web form builder
ฟรี
การซื้อในแอป
JotForm Integration
JotForm Integration
ฟรี
การซื้อในแอป
stepFORM — Form & Survey Builder
stepFORM — Form & Survey Builder
ฟรี
การซื้อในแอป
WordPress forms integration
WordPress forms integration
ฟรี
การซื้อในแอป