แผนที่เก็บถาวรไว้

แผนที่เก็บถาวรไว้

หากคุณสมัครสมาชิก Bitrix24 ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2021 คุณสามารถต่ออายุการสมัครสมาชิกแผนที่เก็บถาวรไปแล้วของคุณได้ ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครแผนของคุณ และต่ออายุแผนนั้น ให้ไปที่บัญชี Bitrix24 ของคุณ

ต่ออายุ

แผนที่เก็บถาวรไว้
Professional
Standard
CRM+
Project+
Start+
Plus

ต้องการย้ายไปใช้แผนใหม่หรือไม่? ดูตารางเปรียบเทียบ!