แผนที่เก็บถาวรไว้

แผนที่เก็บถาวรไว้

หากคุณสมัครสมาชิกแผน Bitrix24 ที่เก็บถาวรไปแล้วใดก็ตาม คุณสามารถต่ออายุการสมัครสมาชิกแผนที่เก็บถาวรไปแล้วของคุณได้ ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครแผนของคุณ และต่ออายุแผนนั้น ให้ไปที่บัญชี Bitrix24 ของคุณ

อัปเกรด

แผนที่เก็บถาวรไว้
Professional
(Archived 2021)
Professional
(Archived 2020)
Standard
(Archived 2020)
CRM+
(Archived 2020)
Project+
(Archived 2020)
Start+
(Archived 2020)
Plus
(Archived 2018)

ต้องการย้ายไปใช้แผนใหม่หรือไม่? ดูตารางเปรียบเทียบ!